16_893

(14.957)                 (14.971)
Bernardus               Maria Isabella
    AMEIJE       Zandvl.    BRAAT
geb.Zvl. 25-7-1883     13-6-   geb.Zvl. 26-10-1883
ovl. na 1925             1905 ovl.Zvl. 5-3-1908
                     Ruige Heide 23
                   aamgifte: echtgenoot en
                   Cor.Braat (vader)
    Petrus Van Beek, 38 jr, voerman te Stabroeek (oom br.gom)
    Joh.Bapt.Van de Wijngaert, 37 jr, voerman te Zandvliet
                    (oom br.gom = 15.791)
    Franciscus Struyf, 56 jr, metser te Zvl. (neef bruid = 15.377)
    Alphons Van Tilborgh, 22 jr, aardewerker te Berendrecht
                      (neef bruid)
_________________________________________________________
    Ludovica
    geb.Zvl. 18-8-1905
    ovl.Ekeren 20-10-1976
      (St.Lucas zkh)
====================================================
(15.993)                 (15.695
Eduardus          Zandvl.  Antonia
    PALLEMANS     20-10-     VAN DE WIJNGAERT
geb.Berendrecht 1-2-1889  1917    geb.Zvl. 21-4-1889
ovl.  ca. 1918            ovl. na 1825
huw.get.B.St.:Henr.Pallemans, 46 jr,voerman te Berendr.(broer br.gom)
      Jos.Ameye, 52 jr, landbouwer (oom bruid)
voerman                  dienstmeid
____________________________________________________________
    Josephus
    geb.Berendrecht 20-1-1912
    ovl.Zvl. 18-3-1914
      Molenstraat 50 (ook grootvader Daniel Swaenen(14.546)
      woonde hier) ; aangifte : vader en Ed.Verburgh, 32 jr,  veldwachter, gebuur
              ?????
====================================================
                   ZIE VERVOLGBLAD16.893 - VERVOLGBLAD


(14.957)                 (15.695)
Bernardus         Zandvl.  Antonia
    AMEIJE       26-8-     VAN DE WIJNGAERT
geb.Zvl. 25-7-1883     1925    geb.Zvl. 21-4-1889
    2e huw.                  2e huw.
ovl.                 ovl.
      Jacobus Ameije, 38 jr, voerman (broer br.gom)
      Joseph Van de Wijngaert, 31 jr, aardewerker in Frankrijk
                   (broer bruid)

1925 : landbouwer           huishoudster/dienstmeid
____________________________________________________________

    Maria Elisabeth  = 17.72
    geb.Zvl. 29-6-1928
    ovl. na 1951

    Louis
    geb.
    ovl. voor 1998
    


              ?????
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2