14_957

(12.996)                 (14.586)
Josephus AMEIJE      Zandvl.  Anna Isabella
                     VAN DE WIJNGAERT
ged.Zvl. 12-12-1859    18-10-   geb.Zvl. 4-11-1860
ovl.na 1925/voor 1934   1880    ovl.Zvl. 13-4-1923
                   Bakkerstr. 24; aangifte :
                   J.Cath.Carpentier-vd.Bergh
                   57 jr . buur; P.JB Struyf,31,
                   metser, kleinzoon
huw.get.kerk:Franciscus Ameye (vader br.gom)
      Franciscus Van de Wijngaert (vader bruid)
voerman
__________________________________________________________

    Maria Theresia        Petrus Van de Velde (broer
    ged.Zvl. 26-3-1881      moeders moeder = 14.673)
    ovl.Zvl. 16-9-1881      Maria Theresia Schepers
                     (vaders moeder)

    Cornelis           Benedictus Schepers (zoon
    ged.Zvl. 6-5-1882       broer vad'moeder = 14.984)
    ovl.Zvl. 14-6-1882      Joanna Van Linden
                     (moeders stiefmoeder)

    Bernardus     = 16.893  Bernardus Vande Wyngaert
    ged.Zvl. 25-7-1883        (moeders broer 15.695)
    ovl.na 1925          Catharina Schepers
                     (15.855 ?)

    Jacobus            Jacobus Joossens
    ged.Zvl. 27-9-1887      Angelina Van de Wijngaert
    ovl.na 1925(get.16.893)      (moeders zus = 15.916)
Het gezin woonde te Zandvliet in de Walenhoek.
              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1