14_680

(12.308)                 (8.854)
Cornelius VAN HEES     Zandvliet Martina VAN GIJSEL
ged.Zvl. 24-3-1833     16-8-1863 ged.Zvl. 17-10-1832
ovl.Zvl. 20-3-1875          ovl.Zvl. 8-3-1911
Bakkerstraat/Zoutestraat nr.11        Walenhoek *)
aangifte : Henr.Jac.Van Hees       aangifte :Cor Janssens
37 jr, arbeider(broer) en       81 jr buur, Hendr.Janssens,
Felix Van Aerde, 36 jr, timmer-    41 jr, schoonzoon.
man(11.1074)
huw.get.B.St.: Anton Van Hees, 32 jr, arb. broer br.gom (14.492)
      H.Jac. Van Hees, 25 jr, arb.     "      (14.596)
      Joh.C.Huysmans, 38 jr, arb. zwager bruid (14.520)
      Joh.Bapt.Thomas, 37 jr, schipper (11.530)
  id.kerk:        Cornelius De Hees, (vader br.gom)
      Bernardus Van Gijsel (vader bruid)

grondwerker
____________________________________________________________

Een losliggend blaadje in het doopboek vermeldt 
    Maria Louisa    = 15.818
    ged.Amoens 23-5-1864
    ovl.

    Ida Maria Martina
    geb.Tercilly (Fr. 16-7-1865
    ovl.Elsum/Geel 8-11-1911
      ongehuwd

*) In 1906 overleed een kleinkind Joanna Catharina (ex 15.818)
op het adres Walenhoek 25.


                   ZIE VERVOLGBLAD
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1