12_308

(13.132)          Zandvl.  (13.173)
Cornelis VAN HEES     burg.:   Maria Elisabeth
geb.Gr.Zundert 24-4-1802    30-4-1829  VAN KOEKHOVEN
ovl.Zvl. 14-1-1870     kerk.:   ged.Zvl.27-12-1809
   (Walenhoek 18)         4-5-1829 ovl.Berendr.18-11-1899
ovl.aangifte door zoon Antonius
(14.492) en H.J.Snacken, secr.
49 jr, kozijn ( 12.364)
huw.get.B.St.: Joh.Bapt.Koekhoven, 22 jr, arbeider
        P.Fr.Snacken, 55 jr, secretaris (11.140)
  id.kerk :    Antonius Van Koekhoven (vader bruid)
        Adrianus Jochems (broer moeder br.gom) 

arbeider
___________________________________________________________

    Johanna            Joh.Baptist Van Koek-
    ged.Zvl.3-6-1829        hoven (moeders broer)
    ovl.Zvl. 24-1-1837      Joanna Hertogs
    aangifte : vader en P.Fr.Snacken, 62 jr,
    gem.secretaris. (11.140)

    Antonius      = 14.492  Antonius v.Koekhoven
    ged.Zvl.15-3-1831          (als boven)
    ovl.Zvl. 25-2-1882      Anna Cornelia Van Hees

    Cornelis      = 14.680  Cornelis Snacken         ged..Zvl. 24-3-1833  (11.140)  
    ovl.Zvl. 20-3-1875      Barbara Van Koekhoven
                   (moeders zus =12.314)

              ZIE VERVOLGBLAD12.308 - VERVOLGBLAD

    Henricus Jacobus       Henricus Jac.Snacken
    ged.Zvl. 19-10-1835        (11.140)
    ovl.Zvl. 14-10-1836        Dorothea VanKoekhoven
          (13 mnd.oud)      (moeders zus)

    Henricus Jacobus  = 17.39  Henricus Jac.Snacken
    gedZvl. 30-8-1837 (oud 14.596)   (als boven)
    ovl.Zvl. 6-8-1911       Isabella Danis
           (sectie C nr.32)

    

    Adrianus           Adrianus Aerts (12.314)
    ged.Zvl. 19-3-1840      Joanna Catharina 
    ovl.Zvl.30-9-1847         Van Koekhoven                (Sectie C nr.19)
    aangifte door vader en H.J.Snacken, 
    26 jr, schrijver (12.364)

    Dorothea           Petrus Van Koekhoven
    ged.Zvl. 26-8-1842        (moeders broer)
    ovl.Zvl.12-10-1846      Dorothea Van Koekhven
       (Sectie C nr.19)       (moeders zus)
    aangifte door vader en Mart. P.Fr.Snacken, 69 jr,
    Anthonissen, 40 jaar,       (secret. 11.140)
    timmerman (13.877)      H.J. "   (12.364)
                   
    Isabella           Johan.Gerardus Spaenen
    ged.Zvl. 9-9-1844         ( man moeders zus
    ovl Zvl. 5-6-1849         = 8.778)
        (Sectie C nr.19)      Isabella Van Koekhoven
    aangifte door vader en       (moeders zus =12.314)
    H.J.Snacken (als boven) 

              ZIE VERVOLGBLAD 212.308 - VERVOLGBLAD 2

    infans geb. en
    ovl.Zvl. 20-2-18

    Johannes Franciscus      = 14.835 Joh.FranciscusVan
    ged.Zvl. 13-2-1849        Koekhoven (moeders
    ovl.na 1883(get.14.596)      broer = 14.403)
              Maria Joghems(13.132 ?)

    Maria Elisabeth  = 14.832  Joseph Gerardus Spaenen
    ged.Zvl. 30-5-1852      (man moed' zus = 8.777)  ovl.na 1874(get.14.492) Mazria Elisabeth 
                   Van Beringen (12.364)


In 1849/1852 woonde het gezin Zandvliet C-19.

      *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2