14_643

(12.241)                 (12.314)
Petrus Johannes II          Dorothea 
    VAN DE WOUWER  Zandvl.         AERTS
geb.Berendrecht 5-5-1833  14-9-   geb.Zvl. 26-3-1835
ovl.Zvl. 27-1-1868     1862    ovl.na 1868
    Walenhoek nr.2/2
ovl.aangifte door Henr.J.Snacken, 47 jr, secr.(12.34)
en P.J.Luyckx, timmerman ( 13.928)

huw.get.kerk:Cornelis Aerts
      Jacobus Heylaerts
arbeider
___________________________________________________________
    Josephus
    geb.Berendrecht ? 1863
    ovl.Zvl. 21-9-1867

    Maria Antonetta        Joseph Spaenen (man zus
    ged.Zvl. 15-3-1864        moeders moeder = 8.778)
    ovl.Zvl. 1-6-1864       Ma.Elisabeth Van Caem        
                     (= 14.642)

    Carolus            Joseph Spaenen (a.b.)
    ged.Zvl. 20-10-1865        Joanna Catharina
    ovl.               Van de Wouwer 
                     (13.359 ?)


              

                   ZIE VERVOLGBLAD


14.643 - VERVOLGBLAD


    Johannes Baptist       Joannes Heylaerts (11.288)
    ged.Zvl. 13-7-1867      Ma.Theresia Van de 
    ovl.Zvl. 27-1-1868      Wouwer (vaders zus ?)
      Walenhoek nr.2
    ovl.aangifte B.Stand door dezelfde personen als
    die bij de aangifte van de vader van het kind (zie hierboven)
    Merkwaardig is dat het ovl.van het kind(resp.begrafenis) 
    van het kind NIET in het betr.parochieregister wordt vermeld;
    de vader daarentegen WEL.
=====================================================
(11.1085)               (12.314)
Franciscus VAN (H)OEVELEN  tussen  Dorothea AERTS
geb.Ossendrecht 12-5-1834 8-11 en      2e huw.
ovl. na 1868             31-12- ovl.na 1868
              1868
      Josephus Spaenen (als boven)
      Frans Van Koekhoven (broer moeder bruid = 14.403)
___________________________________________________________

              ?????   
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 2