12_34

(11.72)                (11.80)
Cornelis III VAN OSTAYEN  Steen-   Maria VAN DER BEECK
ged.Gr.Zundert 10-4-1745(A)      bergen ged.Steenb. 7-12-1751(A)
ovl.Steenb.2-10-1812    16-10/   ovl.Steenb. 30-7-1806(A)
              31-10-
              1773(A)
regent te Steenbergen; woonden Wijk B.no.8
___________________________________________________________

    Joanna            Adrianus Schrauwen
    ged.Steenb. 21-10-1774(A)   Theresia Lucia Jansen
    ovl. voor 1778          (moeders moeder)

    (Anna) Cornelia  = 13.36  Jacobus Voormaat
     ged.Steenb.16-9-1776(A)   CorNELia Floren (zus   ovl.Steenb.7-4-1817(A) vad'moeder = 10.127)

    Joanna            Johannes Nijsen
    ged.Steenb.29-9-1778(A)    PetroNELla Floren (zus   ovl.voor 1792  vaders moeder, a.b.)

    Adrianus      = 13.195  Adr.Schrauwen (a.b.)
    ged.Steenb.2-11-1780(A)    Theresia Jansen (a.b.)
    ovl.Steenb. 28-6-1842

    Wilhelmus II    = 13.137  Antonius De Swart
    ged.Steenb. 3-12-1782(A)   Adriana Van Mechelen
    ovl. na 1842           (zie 13.196)

    Anna Catharina   = 13.196  Johannes Hollanders
    ged.Steenb. 4-1-1785(A)    Catharina v.Ostae (dochter
    ovl.Steenb.11-3-1814(A)      vaders broer = 11.73) V


(orig.13-1-89)            ZIE VERVOLGBLAD


12.34 - VERVOLGBLAD

    Antonia Ida    = 13.194  Antonius Allebos (vroed-
    ged.Steenb. 27-1-1787(A)     meester; zie ook 13.36)
    ovl.Steenb.24-11-1850     Ida Everaert

    Johannes           Norbertus Camphens
    ged.Steenb.28-11-1788(A)   Maria Verbos
    ovl. voor 1795

    Joanna            Johannes Nijsen (als boven)
    ged.Steenb. 20-4-1792(A)   Anna Uyt de Willligen
    ovl.

    Johannes           Christianus Van Riet
    ged.Steenb. 28-6-1794(A)   Cornelia Van Ostaayen
    ovl.               (zus dopeling

    Maria Theresia        Christianus Van Riet
    ged.Steenb. 3-11-1796(A)   Cornelia Van Ostayen
    ovl. na 1816           (beiden als boven)
    (toen get.13.36 en 13.137)
=====================================================
Volgens Dr. A.M.M.Mommers (zie dokumentenmap onder 12.34) zou de vader van dit gezin in tweede echt gehuwd zijn geweest met Maria Nijsen. Dit huwelijk is in Steenbergen in de jaren 1792/1796 NIET
gevonden. Een tweede huwelijk is hoogstonwaarschijnlijk aangezien Maria Van der Beeck eerst op 30-7-1806 is overleden.
In zijn boek "Brabant van Generaliteitsland tot Gewest" stelt Mommers dat er uit het eerste huwelijk 9 kinderen zijn geboren en 2 uit het tweede huwelijk. Uit de aktenblijkt evenwel dat van 10 kinderen steeds Maria Van er Beeck als moeder wordt vermeld en alleen bij de doop van het laatste kind Maria Theresia (1796)  wordt de naam Maria Nijsen
als moeder genoemd. Volgens mij een vergissing van de pastoor.

(orig.22-9-1988)           ZIE VERVOLGBLAD 212.34 - VERVOLGBLAD 2


                   
Volgens Bevolk.Reg.Steenbergen 1804 (no.1) woonde het gezin 
Wijk B. no.8 : vader, moeder en 6 kinderen (namen der kinderen worden niet genoemd).

Volgens het Bevolk.Reg.Steenbergen 1810 (no.2-38 woonde het gezin Wijk B. no.8 en bestond dit uit :
    vader (66 jr)
    Willem (27 jr)
    Ma.Theresia (13 jr)
    Ma.Cath.Van Besouwen (25 jr, uit Waalwijk) meid
    Pieter Van Breemen (15 jr, buurjongen, Steenbergen) knecht.

Eind 1975 waren de DTB-tregisters van Steenbergen (dopen S6 en S7) in het RA Den Bosch nog NIET GEKLAPPERD. Volgens Nassau-Brabant was dit inmiddels (mei 1988) wel het geval.

Bij Nassau-Brabant is de Burg.Stand (na 1811) op microfiches aanwezig; met Tienjarentafels als klappers.


              *****(orig.13-1-89)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 2