14_609       

(13.836)                 (12.902)
Josephus Leopoldus          Anna Isabella II
    MONTRE       Zandvl.    VAN DE(R) STEE
ged.Zvl. 26-3-1838    8-1-    ged.Zvl. 2-7-1839
ovl.na 1911        1862    ovl.Zvl. 6-9-1911
                     Conterscherp nr.2
                   aangifte : J.L.M.:haar man
                   Lud.Jac.zoon (beenhouwer)
huw.get.B.St.:       J.B.v.d.Stee, 33, particulier(broer bruid)
      Fr.Jos.v.d.Stee, 28 landb. (broer bruid)
      P.Joh.v.d.Stee, 26 jr, landb. (broer bruid)
      Jos.Verbist, 41 jr (kozijn br.gom=14.682))
  id.kerk:        Joh.Baptist Van der Stee (als boven)
      Petrus Joseph Verbist (als boven)
1862 : landbouwer; 1911 rentenier     __________________________________________________________

    Isabella Mathildis (legit.ta.)  Joh.Baptist Van der Stee
    ged.Zvl. 6-9-1861         (moeders broer = 13.919)
    ovl.na 1900(get.15.877)    Anna Isabella Van Koekhoven
                     (moeders moeder)

    Josephus Franciscus        Franciscus Josephus Van
    ged.Zvl. 21-9-1862        der Stee (moeders broer)
    ovl.               Anna Cornelis Verbist
                     (vaders moeder)

++++++DRIELING
     geboren,
     door vroedvrouw gedoopt en 
     ovl.Zvl. 24-11-1863


                   ZIE VERVOLGBLAD14.609 - VERVOLGBLAD


    Petrus Constantinus        Petrus Van de Stee
    ged.Zvl.23-5-1866         (moeders broer)
    ovl.na 1897(get.15.877)    Anna Isabella III v.d.Stee
                   (moeders nicht = 14.801)

    Jacobus Ludovicus = 16.365
                   Jacobus Verbist
    ged.Zvl.14-7-1867       Joanna De Herdt (vrouw
    ovl.na 1930            moeders broer = 13.919
    

    Maria Ludovica   = 15.877
    ged.Zvl. 5-2-1870       Constantinus Alexander   van 
    ovl. na 1899(get.16.365)      der Stee
                   Maria Theresia Bervoets
                     (9.1149)

    Franciscus Alphonsus       Franciscus Verbist (12.954)
    ged.Zvl. 18-6-1871      Anna Isabella Van der Stee
    ovl.Zvl. 4-7-1871         (14.801 als boven)

mogelijk ook uit dit gezin :
    Franciscus Josephus geb.1862
    Petrus geb.1866

              ?????
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2