12_902           

(12.770)               (14.218)
Corn.II VAN DER STEE    Zandvl.  Anna Isabella II VAN
ged.Zvl.16-12-1791(422)  12-6-       KOEKHOVEN
(Staat in de Recruterings- 1827    ged.Zvl. 6-11-1804
lijst 1831 als boer, 1m71)      ovl.Zvl. 18-11-1876
ovl.Zvl. 19-6-1849
    (Sectie D nr.10)
ovl.aangifte door P.J.v.d.Stee,
60 jr, boer (broer = 12.909) en
C.v.d.Heyden, 53 jr, timmerman
    (kennis - = 12.216)      
huw.get.B.St.:Joh.Laurentius Van der Neesen,70 jr, jurist
       P.Franciscus Snacken, 53 jr, gem.secr. (11.140)
       Ant.v.Koekhoven, 57, landb. (oom = 13.173)
       Jacob Scroeyers,38 jr, bakker 
 Kerk.huw.;13-6-1827 met als getuigen :
    Michael Joseph Masen (man zus br.gom = 14.160)
    Antonius Van Koekhoven (vader bruid)
____________________________________________________________  
    Joanna Catharina (illeg.)   Joh.Bapt.v.Koekhoven
    ged.Zvl. 10-11-1824        (moeders broer)
    ovl.Zvl. 24-11-1825        Dorothea v.Koekhoven
                   (moeders zus)

    Joanna Catharina (illeg.)   Jacob Joossens(12.299)
    ged.Zvl.16-6-1826       An..Cor.v.Koekhoven
    ovl.Zvl.9-7-`1827         (moeders zus)

    Johannes Baptist  V     = 13.919 Joh.Bapt II .v.d.Stee
    ged.Zvl. 16-3-1828      (vad'broer = 12.901)
    ovl. na 1908         Ma.Theres.de Kempenaer
               (vrouw       vaders broer
               = 12.909)
(orig.1-8-1995)
              ZIE VERVOLGBLAD

12.902 - VERVOLGBLAD

    Petrus Johannes        

Petr.Johs.v.d.Stee ged.Zvl.19-2-1832 (vaders broer=12.909) ovl.Zvl.8-4-1832 Theresia Van Koek hoven (moeders zus) Franciscus Josephus = 14.801 Petr.Joh.v.d.Stee,44 jr, geb.Zvl.10-10-1833 landbouwer,vad'broer,* ovl.Zvl.18-10-1916 = 12.909 Petr,Franc.Snacken,60 jr secretaris* (11.140)

Mich.Jos.Masen (man vaders zus/bur- gemeester = 14.160) Joanna Maria Jansens Petrus Johannes Petr.Joh.v.d.Stee(a.b.)* ged.Zvl.28-4-1835 Petr,Fr.Snacken (a.b.)* ovl.Zvl. 22-1-1871

P.J.v.d.Stee (Noordland , zonder beroep) Martina Van Koek- aangifte door broers:Joh.Bapt, hoven (moeders zus) 42 jr(13.919) en Fr.Jos., 37 jr (14.801) Johannes Ludovicus

Joh.Ant. Pijl(12.192) ged.Zvl. 23-3-1837 Dorothea Van Koek ovl.Zvl. 3-12-1839 ho ven (moeders zus) ZIE VERVOLGBLAD 2 12.902 - VERVOLGBLAD 2 Anna Isabella II = 14.609

Martinus Schroeyers ged.Zvl. 2-7-1839 (man moeders zus = ovl.Zvl. 6-9-1911 13.849) An.Isab III Van der Stee (dochter vaders broer = 12.909) N.N. geb/ovl.Zvl. 19-2-1842 ***** (orig.13-5-1996) ***** ?? 23 oktober 2005 Blad 1 23 oktober 2005 Blad 2