14_477

(13.328)                 (13.219)
Carolus Ludovicus           Joanna Maria II
    CARPENTIER     Zandvl.        AERTSEN
ged.Zvl. 4-5-1826     21-11-   ged.Berendrecht 5-8-1820
ovl.Zvl. 19-9-1906     1855    ovl.Zvl. 1-1-1884
    Molenstr. 14
aangifte door Jac.Constant
Carpentier, 27 jr, arts, (kleinzoon ex14.903)
J.B.Ed.Carpentier, 25 jr, gem.ontvanger (kleinzoon = 17.93) 
      Johannes Cornelis Carpentier (broer br.gom)
      Antonius Aertsen (broer bruid = 15.31)
    5-11-1855 huw.voorw.t.o.v. Not.De Bruyn te Schoten

gemeenteontvanger             herbergierster/
                        winkelierster
__________________________________________________________

    boreling
    geb.Zvl. 3-11-1856
    gedoopt door vroedvrouw
    ovl.Zvl. 3-11-1956

    Ludovicus Jacobus = 14.903
    ged.Zvl. 4-5-1858       Johannes Jacobus Aertsen
    ovl. na 1877           (moeders vader)
                   Joanna Catharina   Matheeuwsens  
                     (vaders moeder)


              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1