14_474

(13.93)
Johannes Baptist II JANSSENS       Adriana VAN SOETENDAEL
ged.Berendrecht 13-10-1798      geb.
ovl. Berendrecht 20-1-1867      ovl.Berendrecht 19-8-1854

landbouwer
=====================================================
                   (12.784)
Johannes Baptist VII         Joanna Catharina III
    JANSSENS      Zandvl.         HENDRIKX
    2e huw.      9-8-    ged.Zvl. 23-11-1825
ovl.Berendrecht 20-1-1867 1855    ovl.Zvl. 8-5-1913

huw.get.B.St.:       Antonius Janssens, 65 jr, arb.,broer br.gom (9.684)
      Joh.Vermaelen, 52 jr, winkelier te Berendr.,kozijn bruid
      Joh.Jac.Wijlants, 27 jr, particulier (13.81)
      Johannes Somers, 29 jr, bakker(14.531)
 id. kerk: Antonius Janssens (als boven)
      Johannes Vermalen (als boven)

=====================================================
Petrus Josephus VAN DEN EYNDE     Anna Maria SUYKERBUYK
geb. ca. 1825 ?            ged.Ekeren 3-6-1815
ovl. 1855/1877            ovl.Zvl. 13-3-1877
___________________________________________________________

    Paulus
    geb. 1850
    ovl.na 1877 (aangifte ovl.moeder)
      landbouwer

                   ZIE VERVOLGBLAD

14.474 - VERVOLGBLAD


    Maria Theresia   = 14.898
    ged.Ekeren 30-9-1852
    ovl. na 1877

    Angelica
    geb.Ekeren 5-7-1855
    ovl.Zvl. 16-8-1873
====================================================

(15.368)
Johannes Baptist II STOFFELS       Anna Maria SUYKERBUYK
geb.Stabroek 4-11-1828              2e huw.
ovl.Zvl. 16-6-1881          ovl.Zvl. 13-3-1877
1877 : landbouwer             Nieuwlandpolder nr.1
1881 : rentenier           aangifte door man en zoon 
                   Paul (27 jr),,landbouwers
=====================================================(15.368)  (12.784)
Johannes Baptist II STOFFELS     Zandvl. Joanna Cath.III HENDRIKX
    2e huw..      3-1-       2e huw. 
ovl.Zvl. 16-6-1881     1878    ovl.Zvl. 8-5-1913
      Jacobus Hendrikx (broer bruid = 14.585)
      Johannes Franciscus Verbist
rentenier

====================================================
(13.962) 
Daniel I SWAENEN 1e huw. met Antonia ROMBOUTS
              zie 14.546 
=====================================================


                   ZIE VERVOLGBLAD 214.474 - VERVOLGBLAD 2


(13.962)                 (12.784)
Daniel I SWAENEN     Zandvl.  Joanna Cath.III HENDRIKX
    2e huw.      19-7-       3e huw.
ovl.Zvl. 28-12-1913    1890    ovl.Zvl. 8-5-1913
    Molenstr.50            De Keyserstraat 11*)
huw.get.kerk :       Franciscus Hendrikx
      Adrianus Swaenen (broer br.gom (9.572)
___________________________________________________________
ovl.aangifte Daniel SWAENEN        ovl.aangifte J.Cat.HENDRIKX
P.Hoydonk, 56jr, boswachter,B'dr.   Cor.Hendrikx,75 jr,boer Bdr.,
(schoonzoon) en Ed.Pallemans,       broer overledene;
aardewerker, 24 jr, (kleinzoon)      Cor.Hendrikx, 44 jr, suiker-
                   bakker, neef overledene.

In 1904 overleed een kind van moeders neef Cornelis Hendrikx (16.35)
op het adres Keyserstraat 12.
                   
              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2