14_585

(12.784)                 (13.532)
Jacobus II HENDRIKX    Zandvl.  Elisabeth MUTSERS
ged.Zvl. 15-11-1831    7-2-    ged.Ossendrecht 3-7-1832
ovl.Zvl. 29-4-1910     1861    ovl.Zvl. 27-8-1911
      Franciscus Hendrikx (broer br.gom)
      Petrus Jonckers (man zus br.gom = 13.947)
              (beiden handwerker)
boer / tapper
in 1901 herbergiers
___________________________________________________________

    Jacobus (illeg.)
    geb.Ossendrecht 3-6-1858
    mekaniekwerker, won.te Antwerpen
    ovl. na 1951

    Franciscus XV   = 15.739
    geb.Bons La Grande Ville (Fr.) 18-6-1863
    ovl. Berendrecht 27-11-1946
      (bestuurder Berendrechtse suikerfabriek)

    Johannes
    geb.Soissons (Fr.) 10-10-1864
    ovl.

    Petrus Ludovicus
    geb. 5-6-1867 (geen Zvl.)
    woonde tot 24-7-1888 in Zvl., daarna Berendrecht
    ovl.

                   ZIE VERVOLGBLAD
14.585 - VERVOLGBLAD

    Cornelis      = 15.761
    ged.Anor - (Avennes Dep.Nord,Fr.) 14-11-1868
    (dit vlg. een losse notitie in het doopboek)
    ovl.Zvl. 24-9-1913


    Adolphus      = 17.126
    geb.Berendrecht 6-9-1872
    ovl.na 1901

    Petrus Johannes 
    geb.Berendrecht 2-3-1875
    ovl.Zvl. 14-6-1900 

    Jacoba
    geb.Berendrecht 22-1-1877
    ovl.Berendrecht 10-12-1877


              *****

Vader Jacobus was als loontrekker aktief op verschillende plaatsen in de Elzas. Dit verklaart de vele verschillende geboorteplaatsen van de kinderen. In 1870 moest de familie vluchten voor de inval van de
Pruisen in Frankrijk. Vermoedelijk ontstond hier de bijnaam "De Pruis".
Kleindochter Jeanne werd in de volksmond "Jeanne van Jouw de Pruis"
genoemd. Juist voor de vlucht uit de Elzas stierven enkele dochters van
Jacobus Hendrickx en Elisabeth Musters. Door de benarde situatie (met de vijand in de rug) zouden deze kinderen ter plaatse in Frankrijk zijn begraven.


              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2