14_456

(14.404)                 (12.749)
Johannes Baptist IV THOMAS      Zandvl. Maria Catharina BOEY
ged.Zvl. 29-5-1814     10-6-   ged.Zvl. 6-5-1814
ovl.Zvl. 5-5-1894     1841    ovl.Zvl. 9-4-1898
huw.get.B.St.:       Joh.Cor.Boey, 41 jr, arb. broer bruid (14.321)
      Ben. Bries, 41 jr, arb.
      Jacob Van Dael, 28 jr, arb.
      Martinus Anthonissen, 35 jr, timerman (13.877)
  id. kerk :       Joh.Cornelis Boey (broer bruid, als boven)
      Petrus Johannes Thomas (vader br.gom)
handwerker
___________________________________________________________

    Petrus IV     = 14.787
                   Petrus Thomas (vaders vader)
    ged.Zvl. 28-8-1842      Joanna Catharina Rosseau
    ovl.Zvl. 28-7-1894        (moeders moeder)

    Martina      = 14.876
    ged.Zvl. 16-5-1845        Johannes Cornelis Boey
    ovl.Zvl. 5-12-1905      (moeders broer = 14.321
                     als boven)
                   Adriana Plompen 
                     (vaders moeder)
    Dominique
    geb.geen Zandvliet
    ovl. Zvl. ca. 1907      


Volgens de Zandvlietse lijsten van Bestedelingen was in 1846 in dit gezin opgenomen Petrus De Boey (ex 12.201) tegen een vergoeding van frs.33 per jaar.

              ?????
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1