12_201

(13.65)           (10.664)
Antonius DE BOEY       Zandvl.  Henrica JANSSENS
geb.Woensdr.1787       14-10   ged.Zvl.27-7-1791(420)
ovl. 1835/42         1816    ovl.Zvl. 12-5-1842
(Staat in de Recrute-
ringslijst 1831 als
arbeider, 1m74)
    Joannes Baptist Verbiest = 8.249
       (trouwde op dezelfde dag)
    Gabriel Thijs (man halfzus moeder bruid
       = 12.588; ook get.bij 8.249)
_________________________________________________________

    Adrianus           Dionisius Jansen (moe-  ged.Zvl.20-5-1817  ders vader 
    ovl.Zvl. 8-1-1844       Adriana De Nijs
    Staat in de Recruterings-
    lijst 1838 als dienstplichtig)

    Joannes Baptist        Joannes Janssens
    ged.Zvl.16-5-1819       (moeders broer)
    ovl Zvl.18-9-1819       Elisab.Senders (12.184)

    Cornelis           Cornelis De Boey
    ged.Zvl.11-9-1820       Anna Cath.Jansens (zus
    ovl.              moeders vader 12.588)

    Petrus Joannes II = 8.797  Petrus Joh.Janssen
    ged.Zvl.11-7-1823         (moeders broer 8.238)
    ovl.Zvl. 2-7-1849       Elisab.Horrens (11.808)


      ZIE VERVOLGBLAD
 12.201 - VERVOLGBLAD
___________________________________________________________

    |Johannes Baptist       Joh.Bapt.Peeters (8.876)
    |ged.Zvl.15-2-1827      Joanna Catharina Engels
    |ovl.Zvl.25-2-1828
    |Antonius           Antonius Schippers
    |ged.   idem         (12.745 ?)
    |ovl.Zvl.21-4-1829 (Wijk 14) Joanna Maria Struyf
     aangifte door : vader en      (13.546)
     J.Arn.v.d.Elsacker, 47 jr.
     (timmerman = 8.843)

    Joannes Baptist        Joh.Bapt.Peeters (a.b.)
    ged.Zvl.16-5-1831       Ludovica Bronkhorst
    ovl.na 1848             (8.849)
    Volgens de Zandvlietse lijst van Bestedelingen was deze weesjongen inwonend bij: 
    in 1842 Joh.Averens (12.431) tegen frs. 58 p.jr.
    in 1844 Carolus Dierickx (12.196) tegen frs. 40 p.jr.
    in 1845 Frans De Backer (9.168) tegen frs.95 p.jr.
    in 1846 bij zijn broer P.De Boey (8.797) tegen frs.23.30
    in 1846 (9 mnd) bij Marie Koch (12.203) tegen frs.84 p.jr.
    in 1847 bij A.Plompen, Ossendrecht (14.404) 2 m. frs.4.66
    in 1848 bij Wed.Cornelissen (?) tegen frs. 58 p.jr
      
    Petrus            Petrus Van Wijk (8.880)
    ged.Zvl. 12-4-1835      Adriana II Van de   
    ovl.na 1846            Wouwer (13.535)  
    Volgens dezelfde Lijst woonde deze weesjongen in bij
    in 1842/45 bij Wed.Willemsens (?) voor rond frs.50 p.jr.
    in 1846 bijnJ.B.Thomas (14.456) voor frs.33 p.jr.


      *****
(orig.21-4-1997)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2