13_789

(13.166)               (13.132)
Johannes Franciscus          (Jo) Anna Catharina
 VAN DAMME Zandvl.          VAN HEES
ged.Zvl.19-3-1806      6-2-   geb.Gr.Zundert 1804
Staat in de Recruteringslijst     1837 ovl.Zvl. 9-9-1857
1831 als arbeider, dienstplichtig;
in 1837vrijgesteld.)
ovl.Zvl. 2-1-1853
    Wijk C nr.361
ovl.aangifte door Gabriel, vader van de overledene 
en Martinus Anthonisssen, 46 jr, timmerman (13.877)
    Gabriel Van Damme (vader br.gom)
    Cornelis Van Hees (broer bruid)
arbeider
____________________________________________________________

    dochtertje N.N.
    ged.(door vroedvr..)/ovl.Zvl. 22-4-1837

    Joanna Maria         Cornelis Van Hees (a.b.)
    ged.Zvl. 10-10-1838        Joanna M. Van Beveren  
    ovl.Zvl. 7-3-1839          (vaders moeder)
                                       Maria Elisabeth Gabriel Van Dam
    ged.Zvl. 25-1-1840        (vaders vader)
    ovl.             Ma.Elis.Van Koekhoven                                     (vrouw moeders
                   broer = 12.308)     
    Petrus            Petrus Van Hees 
    geb.27/ged.Zvl. 28-8-1843      (moeders   broer)
           ( Wijk C nr. 361)  Maria Theresia Van Dam
    ovl.               (vaders zus)                                   Gabr.Van Damme (a.b.)
              Henr.Damme, 70 jr,
                   broer vaders vader)                              
(orig.26-8-1995)               *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1