13_166

(12.281)                 (11.243)
Gabriel                  Joanna Maria I
    VAN DAMME      Zandvl.     VAN BEVEREN
ged.Zvl.27-9-1773(345)   15-10-   ged.Zvl.25-11-1773(345)
ovl.Zvl. 9-5-1867     1805    ovl.Zvl. 5-9-1848
    Henricus Van Damme (broer bruidegom)
    Cornelius Carpentier (halfbroer br.gom = 13.321)
_________________________________________________________

    Franciscus     = 13.789
    geb.Zvl.19-3-1806 Sectie 9 nr.119  aangifte door
      Henricus Van Dam (a.b.) arbeider, 34 jr, S9 njr.119
      en Jac.JAcobs, boer, 32 jr, S7 nr.3
    ged.Zvl. 19-3-1806        Henr. Van Dam (als bov)
    ovl.Zvl. 2-1-1853       Isabella Van Beveren
                   (moeders zus= 13.328)

    Joanna Catharina  = 13.817  
    geb.Zvl.22-1-1807
    aangifte door Ben.Carpentier, 48 jr
    arb. en C.de Ridder, 26 jr, part.
    ged.Zvl.26-6-1807       Benedictus Carpentier
      (dus 5 mnd oud ?)       (vaders halfbroer13.226)
    ovl. na 1851 (get.13.839)   Anna Cornelia Marisse
                   (11.243)
              
    Petronella          Gabriel Carpentier (zoon
    ged.Zvl.18-9-1808       vaders halfbroer 13.529)
    ovl.Zvl. 9-3-1885       Petronella Van Beveren
        (plotseling)         (moeders zus =12.608)

    Maria Theresia        Cornelis Van Beveren 
    ged.Zvl. 1-10-1810        (moeders broer=13.155)
    ovl.Zvl. 22-4-1889      Maria Catharina Stoffels
                   (dochter vaders zus
                   = 12.639)

                   ZIE VERVOLGBLAD


13.166  VERVOLGBLAD

    Judoca       = 13.839  Franciscus Stoffels(man
    ged.Zvl.4-10-1812         vaders zus = 13.333)
    ovl.na 1856          Judoca Bruyninkx(vrouw
                   moeders broer13.155)

    Johannes Baptist  = 8.784  Joh.Baptist v.d.Goten
    ged.Zvl.25-9-1815         (12.608)
    ovl.Zvl. 6-1-1880       An. Cornelia Carpentier

    Henricus      = 15.351  Henricus Van Dooren
    ged.Zvl.10-6-1818         (12.717)
    ovl. na 1857(get8.784)    Antonia Van Beveren
    (Staat in de Recruteringsslijst
    1840 als arbeider, 1m72, ongehuwd;
    waarin zijn moeder als 'Maria Catharina'
    Van Beveren staat vermeld.


      *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2