13_760

(11.908)               (13.69)
Antonius Joh. JANSSENS  Zandvl.  Jo.Catharina DELOOR
ged.Zvl.14-5-1807      5-2   ged.Zvl.30-3-1810- 
ovl.Zvl. 11-5-1872     1835    ovl. Zvl. 6-11-1878
(Staat in deRecruteringslijst 1831
aks arbeider, 1m74, ongehuwd,
dienstplichtig)      
         Cornelis de Loor (broer bruid)
         Jacob Willemsens ("halfbroer" bruidegom)
___________________________________________________________
    Maria Theresia        Jacobus De Loor
    ged.Zvl. 14-11-1835        (moeders broer= 12.338)
    ovl.Zvl. 9-7-1841       Joanna Catharina Jansens
              (vaders moeder) 

    Petrus Josephus        Petrus Willemsen (vaders
    ged.Zvl. 25-3-1837        halfbroer = 13.846)
    ovl.             Anna Isabella Wuyts
                   (moeders moeder)

    Anna Isabella XII = 12.377  Joh. Cornelis De Loor
    ged.Zvl. 24-8-1838        (moeders broer)
    ovl.Zvl. 26-9-1909)        Anna Isabella Willemsen
                   (vaders halfzus) 

    Leonardus           Leonardus De Loor
    ged.Zvl. 19-1-1840        (moeders broer)
    ovl.na 1872(get.14.8310    Anna Cath.Willemsen
              (vaders halfzus=13.856)

    Jacobus            Jacobus De Loir (a.b.)
    ged.Zvl. 19-9-1841      Jo.Catharina Jansens(ab)
    ovl.Zvl. 29-1-1842
              ZIE VERVOLGBLAD
(orig.20-7-1996)13.760 - VERVOLGBLAD

    Maria Theresia   = 14.902  Martinus Benedictus ged.Zvl. 22-1-1843  Willemsen (vaders
    ovl.na 1886(get.14.897)      halfbroer = 11.908)
              Ma.CatharinaThomas
                   vrouw moeders broer
                   = 12.338) 

    Philomena     = 14.831  Johannes Granlus
    ged.Rethy bij Turnhout 20-8-1845  nom. Joh.Sterken
    (volgens losliggende       Dorothea Rutten
    aantekening in het doopboek)
    ovl. na 1872

    Angelina           Joh.Franciscus Willemse
    ged.Zvl. 12-7-1848        (vaders halfbroer)
    ovl.             Isabella Carpentier
                   (vrouw moeders broer
                   = 9.241)

    Antonia      = 14.897  Josephus Janssens
    ged.Zvl. 21-10-1852        Anna Isabella Janssens
    ovl.na 1877


      *****
(orig.9-12-1997)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2