13_535

(12.754)               (13.149)
Joannes Baptist VI          Adriana II
     JANSSEN      Ossendr.   VAN DE WOUWER
ged.Zvl.15-12-1790     13-10-  ged.Ossendr.28-11-1793
ovl.Zvl.1-9-1824      1816   ovl.Zvl. 17-1-1856

arbeider
__________________________________________________________

    Joanna Catharina       Bernardus De Boeck
    ged.Zvl.24-2-1817          (13.368)
    ovl.Zvl.6-9-1827       Maria Catharina Jansens
                      (vaders zus)

    Martina      = 13.91     Johannes Francius
    ged.Zvl.16-3-1820          Janssens (12.511 ?)
    ovl.Zvl. 2-9-1872       Jo.Cath.v.d.Wouwer
               (moeders zus = 13.297)

    Joannes Cornelis  = 9.591  Cornelis v.d.Wauwer
    ged.Zvl.26-5-1822       (moed'broer = 13.268)
    ovl.Zvl. 13-3-1864      Ma.Cath.Van Dooren
==================================================
              ZIE VERVOLGBLAD  
13.535 VERVOLGBLAD

(12.734)                  (13.149)
Adrianus I              Adriana II
     JANSEN       Zandvl.   VAN DE WOUWER
ged.Zvl.20-12-1800      23/25-4-      2e huw.
ovl.Zvl. 2-6-1860      1827    ovl.Zvl. 17-1-1856
Staat in de Recruterings-
lijst 1831 als arbeider,1m61)
huw.get.B.St.:Jac.Lauijs, 61 jr, schenmaker; oom
      Jac.Luyckx. 66 jr, zadelmaker
      Jac.Schroeyrs, 38 jr, bakker
      P.J.Pauwels, gareelmakersgast 
 id.kerk : Johannes Baptist Bossijns (13.229)
      Petrus Eestermans
 (met dispensatie in de 2e graad aanverwantschap : de vrouw hertrouwt
  met een neef van haar eerste man)
___________________________________________________________
    Anna Isabella X (leg.ta.) = 13.790
    ged.Zvl. 22-9-1826      JacobVan de Wouwer
    ovl. na 1867           (moeders broer
                   Isabella De Boeck     (12.184)

    Johannes Baptist       Johannes Charton
    ged.Zvl.28-10-1829      Cecilia Laurijssen
    ovl. na 1859(get.13.790)

    Joannes      = 14.655  Johannes Jansen (vad ers
    ged.Zvl.5-5-1831        broer )
    ovl.na 1872    .     Anna Cornelia Gobar
                    (vrouw moeders broer
                     = 13.268)

    Maria Catharina        Joh.Franciscus Janssens
    ged.Zvl.13-11-1833         (vaders broer13.535)
    ovl.Zvl.16-11-1833      Johanna Janssens 
                     (vaders zus)

              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2