12_754

(12.511)
Joh.Baptist I I            (Jo)Anna Catharina I I
  JANSSENS              HUYSMANS
ged.Zvl. 9-10-1760(3321)       geb.Berendr.8-4-1800
ovl.Zvl. 23-7-1818          ovl.Zvl. 8-4-1800
arbeider
___________________________________________________________

    Johannes Franciscus        Joannes Huysmans;
                   Berendrecht
    ged.Zvl.26-12-1784(383)    Genoveva Eestermans          (ab obstetr.) (vrouw vaders
    ovl.Zvl. 8-4-1869           broer = 10.864)
    (Staat in de Recruteringslijst
    1831 als arbeider, 1m65,
    ongehuwd)

    Johannes Baptist       Laurens Jansen
    ged.Zvl.20-8-1787(398)    (vaders broer = 12.734)
           (ab obstetr.)  Adriana Huysmans
    ovl.Zvl.23-12-1788(654)      Berendrecht

    N.N.
    geb/ovl.Zvl.25-11-1788(654)

    
    Joannes Baptist VI = 13.535  Joh.Bapt.Huysmans (a.b.)
    ged.Zvl.16-12-1790(416)    Ma.Elisabeth Lambrechts
    ovl.Zvl. 10-9-1824        (11.410)
                   
                   

              ZIE VERVOLGBLAD

12.754  VERVOLGBLAD   

    Isabella           Joh.Franc. Huys  mans;
    ged.Zvl.23-10-1792(427)      Berendrecht
    ovl.Zvl.16-5-1805       An. Isabella v.d.Heyden
                   (13.326)
In de Volks-en Bedrijfstelling van 5-8-1794  (*) staat het gezin onder no.145 als echtpaar met 3 kinderen (+ 1 boot).

    Anna Catharina IV       Ludovicus Tielens (zoon
    ged.Zvl.6-`12-1794 (439)   zus vaders vader=   11.59)
    ovl.Zvl. 29-4-1875      Ma.Catharina Carpentier
           ongehuwd       (13.364 :I of II)

    Adriana            Joh.Bapt.Janssen (half  broer vaders vader
    ged.Zvl.9-9-1796(452)       = 11.791)
    ovl.Zvl.24-11-1796(659)    Adriana Huysmans (a.b.)

In de Volkstelling van jan.1796  (*) staat het gezin onder no.451 als ouders met 4 kinderen onder 12 jaar : Frans, Joh.Bapt., Isabel en Anna -
Catharina   
    Johannes Cornelis       Cornelis Van Geel
    ged.Zvl.26-6-1798       Jo.Cathariana Janssen
    ovl.voor 1799 ?        (vaders halfzus= 12.588)  

In de Volkstelling van mei 1799  (*) staat het gezin onder no.364 met dezelfde samenstelling; ze woonden toen Fort no.54.
===================================================== 

    (*) Zie SA Antwerpen - Reeks HN nos.128/130

(orig.13-5-1996,)             ZIE VERVOLGBLAD 2

12.754   VERVOLGBLAD  2
                        
              (10.891)
              Regina ADRIAENSE
              X  Jo.Andr.DEBOECK
              XX Joh.Bapt. GOBAR
                     zie 12.706
=====================================================
(12.511)               (10.891)
Joh.Bapt.II JANSSENS   Zandvl.  Regina ADRIAENSE
        2e huw.    16-9-         3e huw.
ovl.Zvl.23-7-1818      1800   ovl.Zvl. 5-5-1817
    Dionisius Janssens (broer br.gom = 10.864)
    RumoldusVande Bemde (13.437)
________________________________________________________

        Anna Maria       Joh.Jacobus Huysmans
    ged.Zvl.`13-3-1802        (12.283 ? 19 jr)
    ovl.             Anna Maria De Boeck
                   (moeders dochter
                   = 12.706)

    Petrus Johannes VII      = 13.742
    ged.Zvl.13-9-1804       Ambrosius Gijsen (man   
    ovl. Zvl. 28-2-1853        moeders   zus =11.1062) 
              Ma.Catharina Jansens
              (vaders halfzus=11.808)

      *****
=====================================================
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3