13_347

(12.512)               (11.40)
Franciscus Johannes          Petronella I
    SCHROEYERS                JACOBS
ged.Zvl. 8-9-1767(332)        geb.Ossendrecht 1767
ovl. Zvl. 22-3-1843          ovl.Zvl. 21-1-1823
                   (X  F.J.Schroeyers)
winkelier               aangekomen in 1788
___________________________________________________________

    Elisabeth
    geb.Ossendrecht ? april 1788
    ovl.Zvl. 22-7-1788(653)

    Jacobus      = 14.161
    ged.Zvl. 23-12-1789(410)   Jacob Jacobs;Ossendr.
    ovl.Zvl. 8-1-1868       (moeders broer)
              Joanna Cath. De Neef
                   (vaders moeder)
(Jacobus was soldaat in het leger van Napoleon (uitvoerig beschreven in "De Stad Zandvliet" uitg.Polderheem) Ook word hij genoemd in de Recruteringslijst 1831 als arbeider, 1m6
    
    Johannes           Joh.Jacobus Schroeyers
    ged.Zvl. 5-7-1792         (vaders broer)
    (Hij wordt in de Recruteringslijst Adriana Jacobs;Woensdr.
    1831 vermeld als boer, ongehuwd,  (moeders zus)
    1m66, verminkte rechterhand)
    ovl.Zvl. 26-8-1845
            ongehuwd    
    
In de Volks- en Bedrijfstelling van 5--8-1794  (*) wordt het gezin vermeld onder no.149 als bestaande uit ouders met 2 kinderen.


              ZIE VERVOLGBLAD


13.347 - VERVOLGBLAD

     Anna Catharina        Petr.Johannes Jacobs
    ged.Zvl. 30-1-1795        (moeders broer)
    ovl.Zvl. 17-12-1795(658)   An.Cornelia Schroeyers
                   (vaders zus=11.143)

In de Volkstelling van jan.1796  (*)  staat het gezin onder no.266 met de ouders en 2 kinderen.  0ok waren toen inwonend :
    Marie Plompen, 24 jr, dienstmeid, aankomst 1795 (zie 11.143)
    Joh.Bapt.Peeters, 30 jr, arbeider, (zie gezin 11.384)

    Martinus II.    = 8.866  
    ged.Zvl.17-2-1796(448)    Martinus I Schroeyers
    ovl. na 1822         (vaders broer = 13.344
              Anna Isabella Domus 

    Cornelis           Josephus Schroeyers
    ged.Zvl.4-11-1798        (vaders broer = 13.197)
    ovl. na 1799         Joanna Maria Domus

In de Volkstelling van mei 1799  (*) staat het gezin onder no.569 als ouders met 4 kinderen onder 12 jaar. Verder was inwonend Antonia De Wael, 26 jr, meid (aangekomen 1799. in Zandvliet onbekend)  Ze woonden Fort no.128 en hadden ook nog inkwartiering van 2 mannen.
 
    Joannes Franciscus        Adrianus Schroeyers
    ged.Zvl.22-11-1800      (vaders broer = 13.126)
    (Staat in de Recruterings-  Isabella De Bie
    lijst 1831 als boer, 1m60,
    ongehuwd, vrijstelling wegens broederdienst)
    ovl.Zvl. 18-12-1879
          ongehuwd      
    
      Voor de tellingen zie SA Antwerpen - Reeks HN nos. 128/130. 
(orig.8-10-1996)
              ZIE VERVOLGBLAD 2
13_347 - VERVOLGBLAD 2

    Wilhelmus           Wilhelmus Jacobs
    ged.Zvl.14-3-1803       Isabella Jacobs (vrouw    
    (Staat in de Recruterings-    vaders broer = 13.126)
    lijst 1831 als bakkersknecht
    1m68,ongehuwd,dienstplichtig.)
    ovl.Zvl. 19-4-1871
           ongehuwd    
    
    Josephus           Cornelis Jacobs
    ged.Zvl.24-5-1805       Joanna Cath.Schroeyers
    ovl         (vaders zus = 13.540)

    Joannes Baptist        Egidius Schroeyers
    ged.Zvl.17-2-1807         (vaders broer)
    ovl.Zvl. 11-10-1888        Joanna Maria De Zeeuw
           ongehwd
    ((Staat in de Recruterings-
    lijst 1836 als boerenknecht, 1m70, milicien in 1826
    en in 1838 vrijgesteld.
              
    Petrus Johannes  = 9.552  Jacobus Jacobs
    ged.Zvl.22-8-1811       Marth a Huybrechts
    ovl.Zvl. 7-12-1889
(Staat in de Recruterings-
    lijst 1831 als grenadier)


              ZIE VERVOLGBLAD 313.347 - VERVOLGBLAD 3


Volgens de Zandvlietse lijst van Bestedelingen was in 1827 voor 3 mnd
Petrus Johannes Slooven (ex 13.238) in de kost voor f.6.
In 1828 was de vergoeding voor 9 + 12 mnd : f.38.

      


In 1847 verbouwde Franciscus Schroeyers Jr. (1800) MEEKRAP 
en wel een oppervlakte van 92 are 85 centiare op een perceel aange-
duid als B-154, gelegen in de Kabeljauwpolder van Zandvliet.
(vlg. R.Havermans 1967 - in 'Polderheem' 2e kw.1994)

      *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3