12_425

              (12.1025)
              Elisabeth DE BUE
              ged.Zvl.3-12-1807
              ovl.Zvl. 14-2-1893
                      (plotseling)
______________________________________________________

    Maria Anna (illeg.)        Philip De Bue 
    ged.Zvl.1-9-1830        (moeders broer)
    ovl.             Anna Maria Van deMoer
               (13.408 ?)
====================================================
(13.408 ?)
Johannes VAN DE MOER(geb.1800 ?)     Elisabeth DE BUE
    (Volgens doopakte van bovengenoemd kind zou de moeder
    alsnog huwen met Johannes Van de MOER
    Enkele jaren later trouwt ze met : )
=================================================
(11.856)               (12.1025)
Joh.Bapt. VI  .VAN LINDEN Zandvl.  Ma.Elisabeth DE BUE
geb.Putte 3-3-1804     8-9-    ged.Zvl.3-12-1807
ovl.Zvl. 9-3-1860     1834    ovl. als boven
    Franciscus Janssens (13.756)
    Egidius G.Verbeek (koster =12.280)
___________________________________________________________
    Franciscus          Josephus Franciscus
    ged.Zvl. 21-4-1835        Janssen (als boven)
    ovl.Zvl. 27-9-1840      Ma.Cath. Palinkx (13.08)

    Joanna       = 14.618  Joh.Cornelis Struyf ged.Zvl.13-12-1836  (13.298)
    ovl.na 1882(get.14.850)    Joanna Huybrechts

              ZIE VERVOLGBLAD12.425 - VERVOLGBLAD

    Maria Catharina        Jacobus Rombouts   ged.Zvl. 11-8-1838  (14.226 ?) 
    ovl.             Jo.Catharina Struyf
                   (14.264 ?)

    Petrus Josephus        Petrus Josephus Stuyf
    ged.Zvl. 21-4-1840        (13.298)
    ovl.na 1877(get.14.850)    Mar.Catharina Palinkx 
                   (13.08)

    Eduardus Franciscus        Petrus Johannes Struyf
    ged.Zvl. 15-11-1841        (13.298)
    ovl.Zvl. 5-7-1843       Joanna Van de Eynde

    Josephus           Josephus Willemsen
    ged.Zvl. 1-5-1844       Anna Isabella Carpentier
    ovl.na 1879(get.14.850)      (14.35 ?)

    Philomena     = 14.850  Joh.Baptist Struyf
    ged.Zvl. 23-8-1846         (13.763 ?)
    ovl.na 1877          Joanna Maria Eysackers
                   (14.264 ?)
      
    Johannes Baptist VII       Johannes Baptist Jansen
    ged.Zvl. 21-11-1849        Joanna Jacoba Carpentier
    ovl.               (13.328 ?)

Volgens de Zandvlietse lijst van Bestedelingen was in 1844 in dit gezin inwonend Jos.Struyf (13.298) tegen een vergoeding van frs. 50 p.jaar. 
In de jaren 1846/47 was dit gezin inwonend vaders moeder (11.856), 75 jaar, oud voor frs. 58 p.jaar
      *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2