12_1025
              (17.264)
Leonardus Josephus          Maria Catharina I
 DE BUE           Beren-    PALINKX
geb.Doel 1765        drecht  geb.Stabroek 21-12-1767
ovl.Zvl.26-7-1811      22-5-  ovl.Zvl. 25-12-1858
       1791
Het gezin is 1-5-1793 in Zandvliet aangekomen.
____________________________________________________________

    Franciscus Dominicus       Franciscus Meulenbeek
    geb.Stabroek 18-9-1792    An.Isabel. Van Tongeren
    ovl.ca.l795

In de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794  (*) staat het gezin onder no.217 als echtpaar met 1 kind.
In de Volkstelling van 1796  (*) staat het gezin onder no.568 als echtpaar zonder kinderen.

    Philippus     = 13.753
    ged.Zvl.18-11-1797      Philip Jacob De Bue
    ovl.Zvl. 21-9-1866      Anna Cornelia Meulen-    beek

In de Volkstelling mei 1799  (*) staat het gezin onder no.325 als
ouders met 2 kinderen onder 12 jaar. Ze woonden Fort no.38
en daar was bij hen inwonend Jo.Baptist Oomen, kleermaker,
oud 36 jaar, aangekomen 5-3-1770 (zie 12.1019)
              

    (*) Zie SA Antwerpen - Reeks HN nos.128/130.(orig.2-7-1998)              ZIE VERVOLGBLAD


12.1025 - VERVOLGBLAD


    Joanna Maria Catharina      Ludovicus Bue
    ged.Zvl.17-11-1800      Joanna Cath.Meulenbeek
    ovl.Zvl.20-10-1824(Wk 4 nr.10)
             ongehuwd
    aangifte door Joh.Bapt.Van Dooren, 60 jr,
    arbeider, en Cor.De Ridder, 44 jr.
    (beiden vrienden) 

    Bernardus           Franciscus Bernardus 
    ged.Zvl.11-8-1803          Palinkx
    ovl.Zvl.1-9-1803       Elisabeth Schoonen

    Anna Isabella         Johannes Van Dooren
    ged.Zvl.7-9-1804       An.Isabella Meulenbeek
    ovl.

    Elisabeth     = 12.425
    ged.Zvl.3-12-1807       Franciscus Rombouts
    ovl.Zvl. 14-2-1893       (11.451 ?)
         plotseling        Elisabeth Schoonen
               (als boven)

    Joanna Catharina       Joh.Bapt.Cloeck
    ged.Zvl.5-2-1811        (13.249)
    ovl.             Joanna Catharina Engels
               (14.304)

      *****

?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2