8_76

(8.87)           Zandvl.  (7.13)
Joachim DENISSE      ond.tr.  Maria II CLAESSEN
geb.Ossendr.1627/'38    6-7-1658  geb. 1621/1638
ovl. na 1680             trouw ovl. 1658/1667
              27-7-'58
              Woensdr.
              tr.24-7-'58
huw.get.in Zvl.:Petrus Vinck (man zus br.gom = 9.202)
        Marcellus Aertsens (koster = 8.650)
__________________________________________________________

    Dionisius II   = 9.629  Joh.De Rijk (8.530 ?)
    ged.Zvl. 3-5-1659(36)     Margaretha Denisse
    ovl. na ca. 1700         (vaders zus = 9.202)

    Maria             Nicolaas Wijns (8.73 ?)
    ged.Zvl. 19-2-1661(40)    Anna Janssens
    ovl.
=====================================================
(8.87)                (9.346)
Joachim DENISSE      Ossendr.  Cornelia DE NIJS
    2e huw.      o.8-3-'67 geb. 1628/1647
ovl. na 1680             tr.3-4-'67 ovl. na 1668
              Zandvl.
              o.12-3-'67
wonend te Ossendrecht   tr.20-3-'67  wonend te Zandvliet
                (691) 
huw.get.te Zvl. : Cornelius Va n de Arduynen (koster)
        Petrus Janssens
    [met dispensatie wegens besloten tijd)
____________________________________________________________
    Guillielmus I         Joannes Denisse
    ged.Zvl. 10-1-1668(60)      (vaders broer)
    ovl. voor 1675        Barbara De Nijs
                     (moeders zus)

                   ZIE VERVOLGBLAD
(orig.8-3-1989)

8.76 - VERVOLGBLAD

    Anna             
    geb.Ossendrecht        Adrianus Willemsen
    ged.Huybergen 15-3-1669    Joanna Joossens
    ovl.

    Sara             
    geb.Ossendrecht        Joannes De Nijs (9.346 ?)
    ged.Huybergen 18-8-1671    Maria Rommers
    ovl.

    Cornelius II    = 11.433
    geb.Ossendrecht        Hugo Willemssen
    ged.Huybergen 5-2-1674    Anna Janssens
    ovl.Zvl. 23-11-1729(595)

    Guillilmus II         
    geb.Ossendrecht        Job Gilliams Wijs
    ged.Huybergen 10-3-1675    Cornelia Huybrechtssen 
    Bij de Volkstelling van 1693    Wilmssen
    was hij inwonende knecht
    bij De Cnodder - Bruynebaert
      = 9.171)

    Jacoba            
    geb.Ossendrecht        Livinus De Nijs
    ged.Huybergen 24-8-1678    Catharina Janssen
    ovl.

    Gertrudis           
    geb.Ossendrecht        Arnoldus Van Cat
    ged.Huybergen 23-7-1680    Catharina Jans
    ovl.

              *****
(orig.8-3-1989)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2