11_433

(8.76)                (10.433)

Cornelius II DENISSE         Maria TOLLENAARS
geb.Huybergen 5-2-1674        geb. ca. 1688 ?
ovl.Zvl. 23-11-1729(595)       ovl.Zvl. 1-1-1746(602)

boer in Oud Noordland; schepen 1721/1725
____________________________________________________________

    Jacobus      = 11.910
    gev. 1712/1732
    ovl. na 1791

    Dionisius III   = 11.782
    geb. 1725
    ovl. na 1754

In 1729 pacht Cornelius Denisse
    de derde hoeve in het Noordland (ca.35 ha)
    plus grond in het Kerkhof (ca. 1 ha) samen voor 850 Gld., alsmede een dijkstuk vanaf de Noordlandse Dijk tot de Zuidhavendijk.
=====================================================
(10.48)                (10.433)
Joannes Baptist III          Maria
    VAN RANSBEECK   Zandvl.    TOLLENAARS
geb.. 1690/1710      22-9-        2e huw.
ovl.Zvl. 5-7-1739(600)   1730    ovl.Zvl. 1-1-1746(602)
              (783)
      David Van Ransbeeck (vader br.gom)
      Henricus Denisse (broer 1e man bruid)
____________________________________________________________

              ?????

(orig.8-9-1992)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1