15_704

(8.876)                (9.641)
Cornelis          Zandvl.  Anna Catharina
    VAN KOEKHOVEN    16-7-       CORNELISSEN
ged.Zvl.27-11-1863     1889    ged.Zvl. 14-12-1860
ovl.Berendrecht 14-3-1931       ovl.Berendrecht 1941
      Carolus Josphus Spaen (zoon zus vader br.gom = 8.888) 
      Livinus Cornelissen (vader bruid)
grondwerker
__________________________________________________________

    Johannes (legit.s.)        Theresia Besselaers (vrouw
    ged.Zvl. 15-6-1885      moeders broer = 14.956)
    ovl.Zvl. 26-2-1930      geen 2e getuige vermeld

    Joanna Catharina       Carolus Wouters (kapelaan
    ged.Zvl. 7-7-1890       =15.800) nom.Henricus ovl.Zvl. 19-7-1890 Van Koekhoven(vad'vader)
      Ruygeheide nr.44     Joanna Catharina   Verbist         ovl.aangifte door Liv.          (moeders moeder)
    Cornelissen, 65 jr (moeders 
    vader) en J.Jac.Peeters, 29 jr,
    timmerman)

    Livinus      = 16.704  Livinus Cornelissen
    ged.Zvl. 31-7-1896        (moeders vader)
      Ruygeheide 86       Petronella Van Dongen
    ovl. na 1925            (vaders moeder)
                   ZIE VERVOLGBLAD

(orig.12-4-1999)15.704 - VERVOLGBLAD

    Franciscus          Franciscus Van Meir (land-
    ged.Zvl. 16-10-1897        bouwer, 65 jr = 14.948 =
      Ruygeheide 86       man vaders zus)
    ovl.Kapellen 18-3-1975    Carolus Spaenen, 52 jr,
                     (schoenmaker = 15.736)
                   Maria Cornelisse
                     (moeders zus = 14.805)

    Carolus      = 11.811  Joanna Catharina Verbist,    ged.Zvl.21-10-1898 (73 jr, bakel = 9.641)

      Ruygeheide 86       Carolus Spaenen, a.b.
    ovl.Kapellen 25-11-1967    Joh.Cor.Luyckx,  47 jr,
                     timmerman = 14.992)  
                   peter : Carolus Spaenen ab. 
                   meter:Dymph Cornelis-  sen(moeders zus 15.275)

    Jacobus            Jacobus Gobaer, 49 jr,
    ged.Zvl. 23-7-1900      handwerker = 14.805
    ovl.             Alex Snoeckx, tapper,
                     29 jr. = 15.796
                   peter : Jacob Gobaer (a.b.)
                   meter : Rosalia Hendrikx

    (orig.12-4-1999)           ?????
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1