15_800

Carolus WOUTERS
geb.
ovl.

kapelaan in Zandvliet

__________________________________________________________

Onder pastoor Outendirck (12.1057) sloot hij huwelijken 
van 21-11-1892 tot 29-5-1893.
Op 16-2-1893 tekent hij in het doopboek als 'vicaris'

Ook nadien - onder pastoor Steenakkers (12.1058) - treedt hij nog als zodanig op.
In de trouwakte van 23-6-1897 wordt hij "deservitor" genoemd.

Van 11-6-1897 t/m 12-9-1897 tekent hij in het doopboek als 'vicaris'.
Op 2-10-1897 treedt pastoor Roofthoofd in functie (12.1059)


              *****
(orig.1-11-1997)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1