13_325   Anna Ma.ADRIAENSE HEYNEN
          1e huw. met
       Henricus VAN HERTSEN
          zie 11.153
=====================================================

Franciscus VAN LOY          Anna Maria HEYNEN
geb.Vierseldijk      Zandvl.  geb.Kalmthout 1722
(O.v.Antw.) 1741      8-1-       2e huw.
ovl.Zvl.1-2-1795(626)   1762    ovl.Zvl.8-12-1804
      (802)
    Johannes Van Loy
    Henr.Van Dooren (man zus 1e man bruid=11.300)
_______________________________________________________

    Anna Cornelia         Joh.Van Loy (als boven)
    ged.Zvl.12-3-1764(326)    Anna Maria Van As
    ovl.Zvl.31-3-1786(620)

    Maria Catharina = 12,609
    ged,Zvl.22-8-1767(332)    Cornelis Cuypers
    ovl. Zvl. 1-2-1821         (11.427)
              Anna Maria Cleiren
               (ook get.bij 12.664)

In de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794 staat het gezin
onder no.22 als echtpaar met 2 kinderen.  (*)

In de Lijst Wachtbare Mannen van 1769 wordt Frans Van Loy
vermeld als wonend BUITEN het Fort. (*)
              ZIE VERVOLGBLAD
(orig..8-6-1994)13.325 = VERVOLGBLAD====================================================
(12.281)
Petrus I CARPENTIER    Zandvl.  M.Catharina LEEMANS
ged.Zvl.13-4-1749(301)   2-5-    geb.Ekeren 1752
ovl.Zvl.27-1-1779(614)   1773    ovl.Zvl.10-5-1786(620)
      (805)
    Franciscus Carpentier (broer br.gom = 12.283)
    Egidius Leemans        
____________________________________________________________

    Johannes Cornelis II = 13.52
    ged.Zvl.28-9-1774(347)    Egidius Leemans (a.b.)
    ovl. Zvl. 29-9-1841        Elisabeth Carpentier
    (Bij de Volkstelling van
    1799 was hij inwonende
    knecht bij Adriaense-De Laet
    = 12.701)

    Adriana            Joh.Bapt.Rommens ged.Zvl. 13-2-1776(350)   (13.231 )
    ovl. na 1805(get.13.52)    Adriana Aertsens

    Joanna Catharina       Adriaen Leemans
    ged.Zvl. 9-8-1778(354)      (moeders broer)
    ovl.Zvl.16-12-1778(647)    Jo.Catharina Carpentier
                   (vaders halfzus)
=====================================================

              ZIE VERVOLGBLAD 2

(orig.8-6-1994)
13.325 - VERVOLGBLAD 2


(9.901)
Simon I LAMBRECHTS     Zandvl.  Ma.Catharina LEEMANS
ged.Lillo 24-9-1736    24-5-          2e huw.
ovl.Zvl.9-4-1807      1779    ovl.Zvl. 10-5-1786(620)
aangekomen 2-5-1779
            Joh.Jac.Lambrechts (broer br.gom = 10.758)
            Jacobus Jacobs (12.753)
arbeider
___________________________________________________________
    Jacobus Johannes       Johannes Lambrechts
    ged.Zvl. 22-4-1780(362)    (vaders broer = 10.663)
    ovl.             Ma.Catharina Leemans;
                   Kapellen
In 1780 woonde het gezin aan de Armendijk.
    Adrianus           Adriaen Leemans (a.b.)
    ged.Zvl. 13-1-1783(374)    Elisabeth Lambrechts
    ovl.Zvl. 30-4-1786(652)      Lillo, vaders zus
                    11.410)=  
In de Volkstelling van jan.1796 staat onder no.107 :
"Anna Maria Adriaense, 70 jr, weduwe, aangekomen 1740, met l kind
onder 12 jaar (kan geen kleindochter van haar zijn ?)  (*)
De telling is van jan.1796 en gehouden tussen het 2e en 3e huwelijk van Anna Maria Adriaense Heynen.  (*)
=====================================================


(orig.28-3-1998)           ZIE VERVOLGBLAD 313.325 - VERVOLGBLAD 3
--------------------------------------
 
Simon LAMBRECHTS      Zandvl.  Anna Maria HEYNEN
      2e huw.    10-5-           3e huw.
ovl.Zvl.27-4-1807     1796    ovl.Zvl. 8-12-1804
aangifte zoon Jacob en Cor (832)   aangifte door man     en De Ridder, 26 jr, (11.395) Ant.Montre e, 42 jr, 
         Antonius Dillien (12.415) landbouwer
              Petr.Joh.Leemans (broer 1e vrouw br.gom ?)

arbeider
___________________________________________________________

In de Volkstelling van jan.1796 komt Simon Lambrechts NIET voor.

In de Volkstelling van mei 1799 staat het bejaarde echtpaar onder no.14; ze waren resp. 63 en 77 jaar oud.  De man wordt werkman
genoemd en hun adres was Zandvlietsestraat no.4. (*)


    (*) Voor de Volkstellingen zie SA Antwerpen - 
      Reeks HN nos. 128/130.
          *****


(orig.28-3-1998)              
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 4