12_283

(12.281)               (11.780)
Franciscus II CARPENTIER  Zandvl.  Elisabeth IV HENDRIX
ged.Zvl.13-2-1740(288)   27-4-   ged.Zvl.6-12-1741(291)
ovl.Zvl.22-12-1778(614)  1767    ovl.Zvl.9-10-1811
      (804)
    Dympnus Van Rockven (10.361))
    Joh.Franc.Carpentier (broer vader br.gom=11.111)
_________________________________________________________
    Johannes Cornelis I      = 13.328
    ged.Zvl.3-5-1768(333       Adrianus Calluy (man       ovl.Zvl. 6-11-1856  moeders halfzus      =12.878)
              Elisabeth Carpentier
                   (vaders zus = 12.511)

Volgens de Lijst Wachtbare Mannen uit 1769  (*) woonde het gezin
    buiten de Fortificatie.

    Petrus II     = 13.326
    ged.Zvl.30-1-1770(336)    Petrus Carpentier (vaders
    ovl.Zvl.30-12-1818        broer = 13.325
              Anna Costermans (m'ders
                   halfzus = 13.382)

    David             David Carpentier (vaders
    ged.Zvl.4-4-1772(341)       neef = 11.956)
    ovl.Zvl.24-5-1772(644)    Elis.V Hendrikx (10.750)

In 1772 had de vader 2 koeien en 1 rund (= melkkoe).

    Josephus           Corn.Josephus Carpentier
    ged.Zvl.16-5-1773(344)      (vaders broer = 13.321   
    ovl.Zvl.11-7-1773(645)    Gertr.DeCnodder(12.644)
              
((orig.15-8-1996)             ZIE VERVOLGBLAD12.283  VERVOLGBLAD

    Maria Catharina III      = 13.364
    ged.Zvl.23-7-1774(347)    Petrus Hendrikx (neef
    ovl.Zvl. 23-9-1849      moeders vader ?   11.736)
              Ma.Catharina Carpentier 
                   (vaders zus = 12.2810

    Johannes Franciscus        Franciscus Hendriks ged.Zvl.6-4-1777(352)   (12.584)
    ovl.Zvl.5-6-1777(646)       Jacoba Deckers (12.668)

    Johannes Baptist II      = 13.49 Joh.Bapt.Rommens
    ged.Zvl.8-5-1778(354)        (13.231)
    ovl.Zvl.16-4-1833       Anna Maria Gijsbrechts
                   (vrouw vaders broer
              = 12.652)
=====================================================
(11.963)               (11.780)
Adrianus HUYSMANS     Zandvl.  Elisabeth IV HENDRIX
ged.Zvl.11-10-1754(310)  1-2-            2e huw.
ovl.Zvl.12-5-1813(S.9 nr.72)     1780 ovl.Zvl.9--10-1811
(aangifte : J.Jac.,zoon en       (810)
Adr.Romb.,schoonzoon)
    Cornelius Josephus Carpentier (13.321 als boven)
    Cornelius Willemse (man zus br.gom = 11.654)
___________________________________________________________

    Joanna Catharina IV= 13.349
    ged.Zvl.30-3-1781(367)    Antonius Hendriks (neef
    ovl.Zvl. 2-10-1856        moeders vader ?   11.744)
              Joanna Gijsbrechtss
                   (vaders moeder)
(orig.15-8-1996)             
              ZIE VERVOLGBLAD 212.283  VERVOLGBLAD-2

    Johannes Jacobus  = 13.292
    ged.Zvl.11-12-1783(378)    Cornelis Gijsbrecht(broer ovl.Zvl. 21-6-1858  vaders moeder =   11.853)
              Jo.Catharina Huysmans
                   (vaders zus= 11.654     a.b.)
    
    Isabella II          Petrus Carpentier (broer
    ged.Zvl.13-2-1787(395)      moeders 1e man   =13.325)
    ovl.Zvl.1-7-1804       Jo.Catharina II Janssen
                   (13.59 ?)

In de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794  (*)wordt het gezin genoemd onder no.7 als 2 mannen, 2 vrouwen en 2 kinderen;
         1 kar, 1 paard, 2 koeien en 1 kalf.
In de Volkstelling van jan.1796  (*)  staat het gezin onder no.18 met bovenstaande ouders en de kinderen 
    Maria en Joh.Bapt.Carpentier
  en Joanna en Jacob Huysmans
  en nog een onder 12 jaar (= Isabella).
Bij de Volkstelling van mei 1799  (*) worden onder no.448 genoemd de ouders met alleen de kinderen Huysmans.
Inwonend is Joanna Catharina Janssen, 22 jaar, arbeidster
(mogelijk de meter van Isabella in 1787 (a.b.) of
12.511 ?
Het gezin woonde toen Fort no.81.

    (*) Voor bovenstaande tellingen zie
           SA Antwerpen Reeks HN nrs. 128/132.


(orig.15-8-1996)      *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3