12_740

(11.451)                (11.376)
Joh.Bapt.V ROMBOUTS     Zandvl. Isabel I HUYBRECHTS
ged.Zvl.25-2-1769(333)    10-7-  ged.Zvl.28-5-1764(326)
ovl. Zvl. 6-6-1835      1792   ovl.Zvl. 6-1-1832
       (827)
    Sebastianus Rombouts (vader br.gom)
    Joannes Andr.De Ridder (koster = 13.353)

1796/99 werkman; 1823 schipper.  
____________________________________________________________
    Antonius I     = 8.832
    ged.Zvl.10-6-1793(431)    Sebastianus Rombouts
    ovl.Zvl. 20-12-1866         (vaders vader)
              Barbara Huybrechts
               (moeders zus)

In de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794  (*) staat het gezin onder no.142 als 2 mannen, 1 vrouw en 1 kindplus nog 1 boot.
    
    Petrus Johannes        Petrus Joh.Huybrechts
    ged.Zvl.26-6-1795(444)     (moeders broer)
    ovl. na 1799         Anna Cornelia Minnen
               (vaders stiefmoeder)
In de Volkstelling van jan.1796  (*) staat het gezin onder no.540
als ouders met 2 kinderen onder 12 jaar.

    Joanna Catharina II  = 12.741
    ged.Zvl.31-1-1797(453)    Carolus Benedictus
    ovl.Zvl. 7-8-1824         Huy  brechts 
                    (moeders broer)
              (Jo)Anna Cath.Rombouts
               (vaders zus = 13.124)
              
              ZIE VERVOLGBLAD
(orig.7-10-1996)


12.740 VERVOLGBLAD

    Benedictus          Franciscus Rombouts
    ged.Zvl.7-1-1798        (vaders broer)
    ovl.Zvl.9-6-1825       Maria Cleiren (vrouw
            ongehuwd      moeders broer = 12.772)   

In de Volkstelling van mei 1799  (*) staat het gezin onder no.57
als ouders met 4 jonge kinderen. Ze woonden toen samen met
het gezin van vaders overleden neef Rombouts-Mennens (12.642) 
op het adres Zandvlietsestraat no.11.

    Jacobus            Jacobus Rombouts
    ged.Zvl.15-8-1800        (vaders broer)
    ovl. na 1831         Anna Catharina
    (Staat in de Recruterings-      Anthonissen (13.79) 
    lijst 1831 als arbeider,
    1m65,, ongehuwd, 
    definitief vrijgestel


      *****d)    


    (*) Zie SA Antwerpen - serie HN nos.128/130.
(orig.2-10-1995)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2