12_426

(11.256)
FranciscusI VAN DUYNEN        Anna Catharina DE ROY
ged.Zvl. 30-1-1729          geb. Vremdt 1733
ovl.Zvl. 23-2-1765(610)        ovl.Zvl. 9-5-1794(625)

in 1763 was hij armmeester
___________________________________________________________

    Veronica           Johannes Franciscus
    ged.Zvl. 2-9-1763(325)      De Roy
    ovl.Zvl. 15-9-1768(643)    Elisabeth Huygens
                     (vaders moeder)

    Maria Josepha   = 13.319
    ged.Zvl. 28-2-1765      Johannes van Duynen
    ovl. na 1793           (vaders broer = 12.424)
                   Elisabeth Huygens (a.b.) loco
                   Maria Josepha Muyffels

=====================================================
(broer van 13.128 ?)
Jacobus SOMERS       Zandvl.  Anna Catharina DE ROEY
geb.Lillo 1733            8-4-      2e huw.
ovl.Zvl. 1-10-1784(618)  1766    ovl.Zvl. 9-5-1794(625)
              (803)
    Joannes Van Duynen (broer eerste man bruid 12.424 a.b.)
    Cornelius De Roos (12.1017)
___________________________________________________________

    Anna Cornelia   = 12.666
    ged.Zvl. 20-1-1767(331)    Christianus De Leeuw
    ovl. na 1833         Anna Cornelia Somers


                   ZIE VERVOLGBLAD12.426 - VERVOLGBLAD

    Isabella           Cornelis De Roos (a.b.)
    ged.Zvl. 25-3-1769(334)    Joanna Montre
    ovl.Zvl. 17-1-1793(623)      (12.424 als boven)

1769 : In de Lijst Wachtbare Mannen wordt de vader vermeld als wonend BUITEN de Fortificatie.

    Martina            Adrianus Van de Wijngaert
    ged.Zvl. 30-3-1771(339)    Anna Isabella Leemans
    ovl.Zvl, 29-9-1776(646)

    Joanna Catharina  = 12.1017
    ged.Zvl. 4-2-1773(343)    Joh.Baptist Bril (13.358)
    ovl.Stabroek 23-9-1850      Anna Catharina Leemans

    Joannes Baptist        Joannes Franciscus De Roy
    ged.Zvl. 16-3-1776(350)    Joanna Maria De Leeuw
    priester gewijd na 30-5-1802
    pastoor te Stabroek 28-11-1820
    ovl.Stabroek 15-4-1846              *****
(orig.29-4-1997)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2