12_424

(11.256)               (10.543)
Joannes VAN DUYNEN     Zandvl.  Joanna MONTREE
ged.Zvl. 1-1-1720(245)   25-6-   ged.Zvl. 30-8-1724(257)
ovl.Zvl. 28-5-1799     1747    ovl.Zvl. 5-12-1796(627)
      (796)
    Cornelius Montre (broer bruid = 11.912)
    Frans Van Duynen (broer brgom. = 12.426)

boer, schepen/dijkgraaf; in 1750 armmeester
__________________________________________________________

    N.N. (meisje, thuis gedoopt)
    ged./ovl.Zvl. 14-2-1748(636)

    Isabella      = 12.271
    ged.Zvl. 15-4-1749(301)    Sebastiaen Van Duynen
    ovl.Zvl. 25-4-1811        (vaders vader)
              Christina Koekhoven
                   (moeders moeder)
    
    Veronica      = 13.310
    ged.Zvl. 11-5-1750(302)    Cornelis Montre(moeders 
    ovl. na 1791           broer = 11.543)
              Elisabeth Huygens
                   (vaders moeder)

    Johanna            Frans Van Duynen (a.b.
    ged.Zvl. 20-9-1751(304)    Martha Montre(moeders
    ovl. voor 1754 ?(Staat niet in de  zus = 11.960
    volkstelling 1755)


              ZIE VERVOLGBLAD

(orig.23-2-1998)
12.424  - VERVOLGBLAD

    Cornelius           Cornelius Hugens
    ged.Zvl. 20-11-1752(307)   Gertrudis Montree
    ovl. na 1819(get.13.240)     (moeders zus)


    Anna Cornelia   = 13.337
(sic)  ged.Zvl. 30-2-1754(308)    Joannes Briens (12.433)
    ovl.Zvl. 5-9-1811       Cornelia Montre
                   (moeders zus)

    Franciscus          Dingeman Van Rockven
    ged.Zvl. 30-1-1755(310)      (10.361)
    ovl.Zvl. 12-2-1755(638)    CatharinMontre(moeders
                   zus = 11.990)

In de Volkstelling van 1755 worden onder no.120 vermeld : de ouders met Isabel, Veronica, Cornelis en Anna, plus nog 1 knecht en 
3 meiden.
    Gabriel            Gabriel Van Koekhoven
    ged.Zvl. 28-12-1755(312)     (moeders neef=11.489)
    ovl.Zvl. 4-1-1797(628)    Josina Montre
          ongehuwd        (moeders zus)

    Maria Elisabeth        Antonius Claessens (man
    ged.Zvl. 19-1-1757(314)      moeders zus=11.953)
    ovl.             Barbara Van Hertsen
                   (11.941)

    Maria Anna          Petrus Montre (moeders
    ged.Zvl. 11-12-1757(316)     broer = 11.904)
    ovl. na 1799         Maria Anna Luytens

    Antonius           Antonius Bogaerts
    ged.Zvl.21-5-1759(318)      (11.410)
    ovl.Zvl. 7-6-1782(616)    Catharina Montre (a.b.)

(orig.23-2-1998)           ZIE VERVOLGBLAD 212.424 - VERVOLGB LAD 2

    Francisca           J.Bapt.Deckers (11.118)
    ged.Zvl. 8-4-1760(320)    Ma. Anna Schipper
    ovl.               (11.385) 


    Petrus Johannes        Johannes Celen
    ged.Zvl. 17-5-1762(323)    Martha VaHertsen(vrouw
    ovl.               moeders broer =   )
                   11.543 )
    Anna Gertrudis        Joh.Fraciscus Loyens
    ged.Zvl. 24-10-1763(325)   (man moed"zus=11.960)
    ovl.Zvl. 12-1-1838      An.Cath.De Roy(vrouw
          ongehuwd          vaders broer=12.426)

    N.N.
    geb/ovl.Zvl. 15-9-1764(641)

      *****

Volgens de Lijst "Wachtbare Mannen " van 1769 fungeert de vader als
kapitein van de "garde civique" (?) en woont het gezin buiten het Fort.

Bij de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794 staat het gezin onder no.30 en bestaat uit 5 mannen, 3 vrouwen en 1 kind onder 12 jaar.
Voorts had men 3 wagens, 1 kar, 7 paarden, 9 koeien en 5 runderen.
(runderen zijn melkkoeien).

Bij de Volkstelling van jan.1796 staat dit gezin onder no.376: de ouders
met Gabriel, Marie-Anna en Gertrudis. Bovendien waren inwonend
P.J.Van de Wouwer, 30 jr, knecht, aangekomen 1790;
J.Baptist Bogaers, 20 jr, knecht'
Cornelis Verhulst, 14 jr, knecht. (Allen in Zandvliet onbekend).

Bij de Volkstelling van mei 1799 staat de vader (79 jr oud) vermeld
als rentenier onder no.577 en woont dan met zijn dochter Marianne en 
2 man inkwartiering op het adres Fort no.131.


      *****


?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2