16_923

(Joseph.Johannes Julianus
[landbouwer] X Valentina
Melania CARPENTIER;
ovl.Zvl.26-11-1917)          (15.766)

Julianus Maria Joseph         Joanna Ludovica Isabella
    VAN DER STEE    Zandvl.         DE LIE
geb.Zvl. 22-8-1913     15-2-   geb.Zvl. 4-5-1913
ovl.Zvl. 18-9-1980     1939    ovl.Hoevenen 27-9-1991
huw.get.B.St.:Frans Van der Stee, 32 jr, beenhouwer te Stabroek
                   (broer br.gom)
      Louis De Lie, 44 jr, landbouwer te Berendrecht
                   (halfbroer bruid)
    1-2-1939 : huw.voorw. bij Mr.Alphons Leemans, Berendrecht.

landbouwer
____________________________________________________________


              ?????
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1