16_647

(14.33)
Benedictus              Francisca Joanna
    VERMEIREN     Beren-        BOGAERTS
geb.Berendrecht 4-8-1828  drecht   geb.Berendrecht 25-3-1838
ovl. na 1869             13-4- ovl. na 1869
              1869
      Joh.Bapt.Van Raemdonck, 67 jr, arb.,broer moeder      br.gom(15.38)
      Cornelius Snacken, 53 jr, gem.secretaris
      Franciscus Schouwvorst, 40 jr, schoenmaker (12.995)
      Jacob De Bruyn, 49 jr, koopman

metser
___________________________________________________________


              ?????
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1