14_33

(13.360)                 (13.177)
Joh.Petrus Franciscus V  Beren-   Anna Maria II
    VERMEIREN     drecht        VAN BOUWELEN
ged.Zvl. 10-6-1796(451)  6-9-    geb.Berendrecht 29-10-1798
ovl.Berendrecht 29-12-1846 1828    ovl. na 1869(get.16.647)
    (sectie B nr.114)
metser                naaister
___________________________________________________________

    Franciscus I    = 15.12
    geb.Berendrecht 11-6-1826
    ovl. na 1891

    Benedictus     = 16.647
    geb.Berendrecht 4-8-1828
    ovl.na 1869

    Joanna Catharina  = 15.964  P.J.v.d.Moer, dienstbode
      won.sectie B nr.151      Jos Faes, kleermaker
    geb.Berendrecht 20-3-1832
    ovl. Berendrecht 9-1-1921

    Johannes Baptist
    geb.Berendrecht 2-11-1838
    ovl.Berendrecht 26-11-1858
      (verdronken in de Schelde; 
      metsersjongen te Berendrecht)
    ovl.aangifte : Anton Verbist, 65 jr, landbouwer
      en Zacharias Tiest, 63 jr, veldwachter (13.737)

    Anna Elisabeth/Isabella III  = 15.988
    geb.Berendrecht 28-6-1840
    ovl.na 1871          

              ?????
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1