16_418

(12.116)                 ( ? )
Johannes Cornelis     Ossen-   Maria Catharina
    WILS        drecht     VAN MEEL
ged.Zvl.20-4-1808     24-1-   ged.Putte (NL) 19-8-1809
ovl.            1835    ovl.
      Cornelis Matheeussens, herbergier, 49 jr
      Joh.Bapt.Van den Eynden, hoefsmid, 33 jr
      Anton Van den Eynden (11.856 ?)
      Petrus Johannes Wils (broer br.gom)

landbouwer; winkelier
___________________________________________________________

    Maria Josepha   = 17.74
    geb.Ossendrecht 13-1-1845
      (in "De Kuil")
    ovl.Ossendrecht 28-3-1929


              ?????
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1