12_116
                   (13.120)
Petrus Johannes WILS    Ossen-   Ma.Elisabeth NOTELTIERS
ged.Lillo 30-1-1771    drecht   ged.Berendr.28-5-1787
1805 won.in Ossendr.    20-1-   1805 won.in Ossendr.
ovl.Ossendr.6-6-1834    1805    ovl.Ossendr.14-7-1863
              
boer
___________________________________________________________
    
    Johannes Jacobus       Jo.Baptist Notelteirss
    ged.Ossendrecht 29-4-1805   Elisabeth Swagemakers
    ovl.
    
    Martina
    geb .Zvl. 20-10-1806 - Sectie 2 nr.8. - aangifte door 
      Ant.v.Hertsen, 325 jr, smid, S9 nr.1 (11.385) en
      C.de Ridder, 25 jr, S9 nr.123
    ged.Zvl.20-10-1806      Cornelis Van der Heyden
                   Martina Woumans
    ovl. na 1842(get.13.846)
Dit gezin is 1805/1806 in Zandvliet aangekomen met 1 kind (Martina) en vestigde zich als eerste bewoner op het adres Oud Noordland no.8 (Bij de telling van 1799 was no.7 het hoogste nummer.)
Men had aldaar inkwartiering van 5 paarden.

    Johannes Cornelis = 16.418
    geb.Zvl. 19-4-1808 
    aangifte door Adr.de Neef, 70 jr.,
    boer en Antv.Hertsen,, 36, smid.
    ged.Zvl. 20--4-1808        Joh.C.Notelteirs
                     (moeders broer=12.117)
    ovl.na 1844(get.13.846)    Ma.Elisb.Hendrickx(13.230)

(orig.12-3-1998)
                   ZIE VERVOLGBLAD12.116 - VERVOLGBLAD

    Maria/Anna Catharina     = 13.846
    geb.Hoogerheide Ossendrecht 7-`11-1809
    ovl.Zvl.18-12-1851      Jac.Swagemakers
                   Anna C.Notelteirs

    Petrus Johannes  = 13.882
    geb.Ossendrecht 21-10-1811
      won .B. no.18
    ovl.Zvl. 8-4-1860

    Anna Coleta
    geb.Ossendrecht 14-9-1813
    ovl. na 1855(get.13.882)

    Martina
    geb.Ossendrecht 12-8-1815
    ovl.

    Regina Isabella        Martinus Johan .....
    ged.Ossendrecht 24-4-1817     (secr. 27 jr,won.Oss.)
    ovl. voor 182 4        Adr.Fins, bakker, 26 jr.

    Isabella Martina       Dominicus Van de Moer
    ged.Ossendrecht 10-11-1818  (55 jr, boer te Ossendr.)
    ovl.               Adr.Fins (a.b.)

    Josephus      = 16.419  Johannes Ahrens
    ged.Ossendrecht 28-10-1820  (53 jr, veldwachter,Ossend.)
    huw.met Maria Catharina CLEMENT
    ovl. na 1846(get.16.420)

    (orig.9-6-1998)
                   ZIE VERVOLGBLAD 212.116 - VERVOLGBLAD 2

    Adrianus      = 16.420  Wm.Kouwenberg, 68 jr
    ged.Ossendrecht 10-7-1823   molenaar te Ossendrecht
    ovl.               Johannes Ahrens (a.b)

    Regina Isabella  = 16.421
    ged.Ossendrecht 28-11-1824  Ger.Van Beek, 52 jr, arb.
    ovl. na 1849(ghet.13.846)   Wilh.Sander. 33 jr, arb .

    Johannes           Joh.Bapt,Notelteikrs
    ged.Ossendrecht 30-11-1825    63 jr, Ossendrecht
    ovl.               P:etrus Jansen, 70 jr.
                     arb. te Ossendrecht              *****
(orig.12-2-1998)
 

?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 3