16_120

(16.118)                 (16.122)
Petrus Johannes            Joanna Catharina
    CARPENTIER     Beren-       CRAENEN
ged.Berendrecht 10-9-1845 drecht   ged.Berendrecht 18-7-1846
ovl.Berendrecht 20-8-1893 25-1-   ovl.Berendrecht 17-9-1876
              1869      wijk B nr.72
      Petr.Janssen, 57 jr, arbeider (oom br.gom)
      Adr.Vingerhoed, 67 jr, (oom br.gom)
      Chr. Rommens, 54 jr, arbeider (oom bruid)
      Chr. Craenen, 44 jr, arbeider (oom bruid)
handwerker 
====================================================

     Anna Ida (legit.a.)     = 17.326
    geb.Berendrecht 30-5-1868
    ovl. na 1903.

    Cornelius           Corn.Snacken, 43 jr   ,secr.
    geb.Berendr. 11-11-1869    Chr. Craenen, 44 jr, arb.
    ovl.

    Petrus Johannes  
    geb.Berendr. 8-9-1876
      wijk B nr.72
    ovl.Berendr. 25-9-1876
=====================================================
                   (14.281)
                   Antonia LUYTS
                   ged.Zvl. 26-10-1846
                       1e huw.met 
                   Franciscus LAURIJSSENS
                     zie 14.846

=====================================================
                   ZIE VERVOLGBLAD


16.120 - VERVOLGBLAD


Petrus Johannes      Beren-   Antonia
    CARPENTIER     drecht         LUYTS
    2e huw.      6-12-         2e huw.
ovl.            1888    ovl.
huw.get B.St.:Ludovicus Carpentier, 36 jr, arb. (broer br.gom)
      Jos.Van de Velde, 51 jr, arb. (zwager bruid).
      Jos Van Hertsen, 53 jr, hoefsmid
      C.Ludov.Adriaenssen, 38 jr, herbergier
=====================================================

    Alphonsus
    geb.Berendr. 17-11-1889
      Wijk C nr. 3
    ovl.Berendr. 1-11-1890


              ?????
?? 

 


23 October 2005 Blad 2