16_101

(15.566)                 (13.811)
Cornelius         getr.   Joanna Catharina
    DE LIE       ca.       VAN DE POEL
geb.Lillo 1793       1820 ?   geb.ca. 1795 ? 
ovl.Berendr. 18-9-1863        ovl.na 1836

boer/ drost in 1816
__________________________________________________________

    Franciscus
    geb.Lillo 1825
      kleermaker
    ovl. na 1865(get.15.988)

In 1830 vlucht de vader met zijn gezin vanuit Lillo naar Stabroek en
verder naar Zandvliet.
De polder ging overspoeld worden door een oorlogsmaatregel van
Generaal David Hendrik Chassee. Deze was bevelhebber van de Kon.Troepen te Lillo (onder Willem I) en vocht tegen de Belgische vrijwilligers en Franse huursoldaten.

Het gezin vindt in Zandvliet onderdak bij Hendrik de Keyser (de man van Cornelius De Lie's zuster): hun zoon Nicasius De Keyser (de
schilder) kon hun geld voorschieten voor de aankoop van een boerderij te Berendrecht.
                   ZIE VERVOLGBLAD


16.101 - VERVOLGBLAD

Daar wordt geboren hun zoon Hendrik (genoemd naar Hendrik de Keyser): 
    Hendrik      = 15.656
    ged.Berendrecht 27-9-1833
    ovl.Zvl. 18-9-1899

    Benedictus     = 15.988
    geb.Berendrecht 20-12-1836
    ovl. na 1871

zo ook Hendriks zoon Alfons (16.24)
en diens zoon Frans 
en diens zoon Staf De Lie, journalist              *****
      
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1