15_224

(13.254)
Andreas ROMMENS      Beren-   Anna Maria VAN TILBORGH
ged.Zvl. 1-8-1766     drecht   ged.Berendrecht 6-6-1767
ovl.Berendrecht 3-6-1804  8-4-    ovl. Berendrecht 24-4-1820
              1793
handwerker
___________________________________________________________

    Anna Maria     = 16.252 (X Cor.Van Raemdonck)
    geb.Berendr. 1-9-1793     Henricus Woumans (Hoev.)
    ovl.Berendr. 11-12-1873    Anna Maria Kalmcoeck ?(B/Z)

    Maria Anna     = 13.259 (X Adrianus Carpentier)
    geb.Berendr. 28-9-1795    Adrianus Rommens
    ovl.Zvl. 29-8-1871      Maria Anna Woumans

tussen 1793 en 1796 geen andere kinderen geboren in Berendrecht.
    (en evenmin in Zandvliet)

    Joanna Catharina  = 13.806 (X Joh.Frans.Meulders)
    geb. ??             (geb.Oud Gastel)
    ovl. na 1833
                  *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1