13_254

(12.468)                 (10.1179)
Petrus ROMMENS            Anna VAN HOOGAERDEN
ged.Zvl. 13-2-1736(282)        geb.Wechter 1726/41
ovl.Zvl 21-11-1782(617)        ovl.Zvl. 9-2-1768(611)
___________________________________________________________
    Antonius           Antonius Rommens (12.232 ?)
    ged.Zvl. 3-10-1761(322)    Susanna Van Hoogaerden
    ovl.Zvl. 20-9-1781(616)      (moeders zus = 11.100)

    Adrianus I    = 12.628
                   Adr.Mathijssens (12.448)
    ged.Zvl. 3-2-1764(326)    An.Catharina Gijsen(11.848)
    ovl.Zvl. 28-1-1821      

    Andreas      = 15.224
                   Andreas Van Hoogaerden
    ged.Zvl. 1-8-1766(330)      (moeders broer=12.751)
    ovl.Berendrecht 3-6-1804   Cornelia Bremdonck (11.853)
=====================================================
(12.468)                 (11.236)
Petrus ROMMENS       Zandvl.  Joanna II ROMMENS
    2e huw.      15-5-   ged.Zvl. 3-4-1740(289)
ovl.Zvl. 21-11-1782(617)  1768    ovl.Zvl. 18-2-1808
              (1804)
      Adrianus Mathijssens (12.448 als boven)
      Cornelis Van de Wijngaert (koster)
___________________________________________________________
1769 : In de Lijst Wachtbare Mannen wordt de vader genoemd als wonend binnen het Fort.

    Johannes Franciscus      = 12.742
    ged.Zvvl. 16-8-1769(334)   Joseph Franciscus
    ovl.Zvl. 28-3-1815         Van de Bogaert
                   Catharina Van Meir (11.941)

                   ZIE VERVOLGBLAD


13.254 - VERVOLGBLAD

    Joanna Catharina       Mahias Rommens
    ged.Zvl. 12-1-1771(338)      (moeders broer) 
    olvl.Zvl. 16-5-1774(645)   Jo.Catharina Carpentier
                     (12.404)

In 1772 staat het gezin ook vermeld in de Omganck binnen de Fortificatie.

    Anna Maria          David Carpentier (11.956)
    ged.Zvl. 17-8-1772(342)    Anna Maria Schalk
    ovl.Zvl. 28-7-1783(650)

    Emerentiana    = 13.462
    ged.Zvl. 3-11-1774(347)    Joh.Bapt.Rommens (13.231)
    ovl.Zvl. 4-4-1837       Gertudis De Cnodder(12.644)

    Maria Anna          Adrianus Vroom (10.323 ?)
    ged.Zvl. 2-3-1777(352)    Maria Carpentier (12.694)
    ovl.Zvl. 16-1-1782(650)

    Maria Catharina  = 14.226
    ged.Zvl. 20-8-1779(358)    Jacob Van Stee (man zus 
    ovl. Zvl. 6-12-1844         moeders vader(10.429)
    (Bij de Volkstelling 1799   Ma.CatharinaBossijns(= 13.18)
    was zij inwonende meid
    in gezin 11.368)

    Antonius           Antonius Montre (11.912)
    ged.Zvl. 20-7-1782(3720    Maria Anna Van Meir
    ovl.na 1809(get.13.462)      (12.652)

              *****

                   ZIE VERVOLGBLAD 213.254 - VERVOLGBLAD 2


In de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794 staat het gezin onder no.92 als 1 man, 2 vrouwen en 1 kind.

In de Volkstelling van jan.1796 staat het gezin onder no.467 als
    moeder (weduwe)
    met Josephus Franciscus
     Emerentia, Catharina en Anton.

In de Volkstelling van mei 1799 staan onder no.281 :
    de moeder (weduwe) met Josephus Franciscus
    (Zij worden arbeider/ster genoemd).
Ook wordt nog vermeld 1 kind onder 12 jaar.
Ze woonden op het adres Fort no.25
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3