14_567

(13.967)                 (12.901)
Petrus Johannes PHILIPS  Zandvl.  Joanna Julia VAN DER STEE
ged.Berendrecht 4-8-1828  23-2-   ged.Zvl. 6-9-1832
ovl.Zvl. 23-4-1914     1859    ovl.Zvl. 25-7-1901
    Keyserstr.55
aangifte door Fr.Simons, 49 jr,
landbouwknecht (schoonzoon)
Rob De Vlieger, 22 je, tolbeambte
    (gebuur)
      Joh.Josephus Philips (vader br.gom)
      Joh.Baptist Van der Stee (vader bruid)
molenaar te Berendrecht        herbergierster
___________________________________________________________

    Carolus Josephus (voerman)
    geb.. . . . . 1862
    ovl. na 1884 (get.13.967)

    Maria Catharina II = 15.887
    ged.Berendrecht 8-7-1866
    ovl. na 1897    

    Anna Isabella   = 16.917
    geb.Berendrecht 20-9-1867
    ovl. na 1903

    Joseph Cesar
    geb. 1863
    ovl. na 1903(get.16.917)

    Franciscus
    geb. 1875
    ovl. na 1903(get.16..917)

              ?????
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1