12_901

(12.770)  
Johannes Baptist II         Joanna Maria
  VAN DER STEE      Zandvl.    JANSSENS
ged.Zvl.8-4-1788(401)   20-7-   geb.Berendr.ca.1792
ovl.Zvl. 21-6-1863     1813    ovl.Zvl. 8-7-1835
(Staat in de Recruterings-          kraambed
lijst 1831, 1m74, boer)
    Jacobus Van der Stee (vader br.gom)
    Petrus Antonius Janssens (13.100)
__________________________________________________________
    
    Joanna       = 13.32
    ged.Zvl.25-1-1814       Jacob Van derStee (a.b.)
    ovl.Zvl. 24-5-1875      Elisabeth Vergouts
                   (13.814 ?)                  Petrus Joannes II = 13.33
    ged.Zvl.23-1-1816       Petr.Johannes v.d.Stee
    ovl. na 1877(get.15.216)    (vaders broer)
    (Staat in de Recru-        Ma.Catharina Janssens
    teringslijst 1838 als
    dienstplichtig)

    Anna Catharina   = 13.845  Adrianus Janssens
    ged.Zvl.23-3-1818       Maria Anna Van Stee
    ovl.Zvl. 29-10-1861         (vaders zus)

    Petrus Josephus        Petrus Antonius Janssens
    ged.Zvl.16-7-1820       Ma.Catharina Van   Stee
    ovl.Zvl.19-9-1822          (zus vaders vader)


              ZIE VERVOLGBLAD
    
    
12.901 - VERVOLGBLAD

    Johannes Baptist IV       Joh.Bapt III Van Stee
    ged.Zvl.26-4-1822         (broer vaders vader 
       ovl. Zvl. 26-3-1842     =14.418)
          ongehuwd        Isabella Janssen
                   (12.734 ?)
    Joannes Cornelis  = 13.37
    ged.Zvl.1-9-1824       Joh.Cornelis Van Ste
    ovl. na 1851         Anna Isabella Janssens
              
    Johannes Jacobus       Joh.Bapt.Van Linden 
    ged.Zvl.16-12-1826         (65 jaar)
    ovl. na 1840         Anna Isabella Van Stee
    (Staat in de Recruterings-   (vaders zus)
    lijst 1840 als BOERENZOON,
     ongehuwd.)

    Michael Josephus       Mich.Joseph.Masen
    ged.Zvl.10-12-1827         (man vaders zus
    ovl.Zvl..30-3-1859         = 14.160)
          ongehuwd       Joanna Van der Stee
                    (zus dopeling)

    Anna Isabella         Petrus Joh.van der Stee
    geb.Zvl.20-3-1830       (a.b.) per Egid.Gul.
    ovl.Zvl. 29-5-1836         Verbeek (koster=        12.280)
              Anna Isabella v.d.Stee
               (vaders zus = 14.160)              ZIE VERVOLGBLAD 2
(orig.8-11-1995)
12.901 - VERVOLGBLAD 2


De hierna aan de rechterzijde vermelde namen zijn die van de getuigen bij de geboorteaangifte bij de Burgerlijke Stand;peter en meter bij de doop worden aangegeven met 

resp. . Antonetta P.F.v.d.Linden, 24 jr, geb.Zvl.14-9-1831 landbouwer ovl.Zvl. 22-5-1837 Petr.Franciscus Snac ken(=11.140)

P.F.v.d.Linden (a.b.) A.Cath.v.d.Stee Julia Joanna = 14.567 Petr.Fr.Snacken (a.b.) geb.Zvl.6-9-1832 Corn.v.d.Stee, 41 jr., ovl.na 1878(get.14.801) (vaders broer = 12.902)

J.B.v.d.Stee (vaders grootv .a.b.) Ma.Theresia De Kempenar(vrouw vaders broer = 12.909) Johannes Franciscus Joh.Anton.Pijl, 22 jr ged.Zvl.11-9-1833 landbouwersgast ovl.na 1913(get.15.929) Petr.Fr.Snacken, 60 jr., (secretaris, als boven)

Joh.Pijl (a.b.=12.192) M.Isab.v.\Koekhven (vrouw vaders broer = 12.902) (orig.8-11-1995) ZIE VERVOLGBLAD 3 12.901 - VERVOLGBLAD 3 Johannnes Ludovicus Petr.Fr.Snacken, (a.b.) geb.Zvl.8-7-1835 Petr.J.v.d.Stee, 45jr, ovl.Zvl. 27-2-1837 landbouwer (vaders broer = 12.909)

J.B.v.d.Stee (broer dopeling) J.Ma.v.Linden =================================================== (12.770) (11.140) Johannes Baptist II Zandvl. Maria Theresia VAN DER STEE 1-2- SNACKEN 2e huw. 1842 ged.Zvl.28-7-1809 ovl.Zvl.. 21-6-1863 ovl.Zvl. 7-3-1851 _________________________________________________________ Anna Isabella III = 14.801 ged.Zvl. 28-11-1842 Petrus Francisc.Snacken ovl.Zvl.17-7-1916 (moeders vader) (voorouder van Henricus Jacobus M.Kums-v.d.Stee Snacken, 21 jaar Neerstraat 4, (moeders broer) 2370 Arendonk.-

P.Fr.Snacken(a.b.) An.Isab.v.Koekho ven( vrouw vaders broer = 12.902) ZIE VERVOLGBLAD 4 12.901 - VERVOLGBLAD 4 Maria Elisabeth Petr.Fr.Snacken (a.b.) geb.Zvl.3-10-1844 Corn.Henricus De Jongh ovl.'sGravenwezel 73 jr, officier van 13-04-1823 gezondheid en vroed- meester te Zandvliet (= 13.191)

Franciscus De Jongh (ex 13.191) Ma.Elisabeth De Ridder(moeders moeder) Constantinus Alexander = 15.216 Petr.Fr.Snacken (a.b.) ged.Zvl.14-11-1846 Henr.J.Snacken. 25 jr ovl.Zvl. 1-3-1898 moeders broer; schrijver(12.340)

Cornelis Snacken An.Catharina Van der Stee ( vaders zus = 13.845) Maria Theresia Henrica H.J.Snacken, 28 jr, geb.Zvl.3-9-1849 schrijver, a.b. ovl.Zvl. 4-11-1850 P.F.Snacken, 76 jr. zonder beroep, a.b.

Jac.Henr.Snacken (moeders broer= 12.364) Isabella v.d.Stee (vaders zus = 14.160) ZIE VERVOLGBLAD 5 12.901 - VERVOLGBLAD 5 Johannes Henricus geb.Zvl.20-12-1850 P.F.Snacken (als boven) ovl.Zvl. 13-5-1856

Jac.Henr.Snacken (als boven) Julia v.d.Stee (half- zus dopeling = 14.567 (orig.8-11-1995) ***** ?? 23 oktober 2005 Blad 1 23 oktober 2005 Blad 2 23 oktober 2005 Blad 3 23 oktober 2005 Blad 4 23 oktober 2005 Blad 5