14_160

(13.346)                 (12.770)
Expert.Dominus            Anna Isabella I
Michael Joseph MASEN    Zandvl.    VAN DER STEE
geb.Brecht 1-6-1781    15-5-   ged.Zvl. 21-5-1796(450)
ovl.Zvl. 31-5-1838     1820    ovl.Zvl. 17-11-1827
      Joh.Bapt.Van der Stee (broer bruid = 12.901)
      Joh.Carolus Masen (broer bruidegom)
Hij studeerde in Leiden tot Doctor in de Medicijnen en was geneesheer te Putten en te Zandvliet ("arts en artsenijmengelaar").
Hij staat vermeld in de Zandvlietse Recruteringslijst van 1831 als
weduwnaar met kinderen, arts, definitief vrijgesteld.
Bij zijn overlijden was hij burgemeester van Zandvliet
(Zie verder "Vlaamse Stam" juli/aug.1984)
geneesheer en burgemeester
__________________________________________________________

    Johannes Carolus       Johannes Carolus Masen (a.b.)
    ged.Zvl. 29-4-1821      Ma.Catharina Van der Stee
    ovl. ? 18-12-1880         (zus moeders vader = 
    (Hij was geneesheer te       10.429)
    Zandvliet, Kallo en 
    Lede (bij Aalst)

    Johannes Josephus       Joh.Baptist Van der Stee
    ged.Zvl. 12-3-1823      Maria Theresia Masen
    ovl.Zvl. 17-7-1823


              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1