13.307

(13.149)               (12.304)
Jacobus I VAN DE WOUWER  .     Joanna Catharina
geb.Ossendr.1789      getr.      JANSEN/JOOSENS/
       te           GOOSENS
ovl. na 1831        Hooger-  geb.Wilmarsdonk   1781   heide/ ovl.Zvl.11-9-1852 
(Staat in de Recru-    Ossen-        (JO)
teringslijst 1831     drecht
als arbeider ,lm60,    
geh.met kinderen)
__________________________________________________________

    Maria Theresia
    geb.
    ovl. na 1856(get.12.962)

    Joanna            Joh.Bapt.v.d.Wouwer
    ged.Zvl.14-10-1816 (JOO)    (vaders vader)
    ovl.             Joanna Van Loon

    Anna Cornelia         Cornelis Van de Wouwer
    ged.Zvl.21-1-1823 (GO)     (vaders broer=13.268)
    ovl.             Cornelis Gobar (13.78)

    Cornelis      = 11.285  Cornelis Van de Poel
    ged.Zvl.1-3-1826 (JA)       Adriana Van de Wouwer
    ovl.na 1848
    (Staat in de Recruterings-
    lijst 1848 als handwerker,
    ongehuwd.)


      *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1