12_662
                   (11.111)
Johannes Franciscus    Zandvl.  Maria Anna
    CLAESSENS     6-11-      CARPENTIER
geb.Berendrecht 1758    1793    ged.Zvl. 5-4-1764(526)
ovl.Zvl. 4-12-1804     (828)   ovl.Zvl. 20-4-1808
      Benedictus De Beuckelaer (12.1040)
      Johannes Baptist Charton

werkman; aangekomen in Zandvliet : 6-12-1793
_______________________________________________________
In de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794  (*) staat het echtpaar onder no.21 met 2 koeien en 2 kalveren.
In de Volkstelling van 1796 jan. (*) staat het echtpaar onder no.535 en was bij hen inwonend Dorothea II Van der Linden, 17 jaaar dienstmeid.
In de Volkstelling van mei 1799  (*) staan ze onder no.687 en was inwonend Catharina Carpentier, 17 jaar, meid (d.i. de dochter van moeders broer = 11.956)
    (*) Voor tellingen zie SA Antwerpen - Reeks HN nrs. 128/130.

    Henricus I     = 13.261
    geb.Stabroek 1800
    ovl.Zvl. 24-3-1833

    Maria Helena
    geb.  ?
    ovl. na 1825(get.13.261)

    Johannes Franciscus        David Carpentier
    ged.Zvl. 2-1-1803         (moeders broer = 11.956)
    ovl.Zvl. 26-8-1811      Anna Maria Claessen
=============================================

(orig.11-2-1994)              ZIE VERVOLGBLAD

12_662 - VERVOLGBLAD
__________________________


Petrus Johannes            Maria Anna
   GIJSEN             Zandvl. CARPENTIER
geb.Ekeren 1770      14-1-          2e huw.
ovl.Zvl. 2-12-1818     1806    ovl.Zvl. 20-4-1808

      Jacobus Gijsen
      Johannes Franciscus Traets
              (man zus bruid = 12.694)
___________________________________________________________              ?????

(orig.11-2-1994)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2