12.569

Petrus Franciscus GOVAERTS N.N.
geb. ca.1730 ?            geb. 1729
ovl. voor 1799            ovl. na 1799

_____________________________________________________

    Johannes Josephus
    geb. 1763
    ovl. na 1799Bovenstaande weduwe - waarvan de naam niet bekend is -
is 6-1-1797 in Zandvliet aangekomen.
Haar zoon is nagekomen 1-5-1798.

Bij de telling van 1799 (SAa Antwerpen - HN 130) staat de weduwe onder no.221 en wordt
 "rentiere" genoemd . Zij woont met haar zoon en 2 man inkwartiering op het adres
    Fort no.5.
(Op dat adres woont ook de weduwe Vorschelmans (12.571)


      ?????
(orig.16-8-1993)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1