11_237

(10.600)                 (10.124)
Joannes II ROMBOUTS    Zandvl.  Petronella CARPENTIER
ged.Zvl. 9-5-1697(154)   6-7-    ged.Zvl. 2-10-1695(144)
ovl. 1725/1726       1717    ovl.Zvl. 6-3-1771(612)
              (773)
      Franciscus Carpentier (broer bruid = 11.371)
      Joannes Carpentier (vader bruid)
_________________________________________________________

    Johannes Antonius       Joh.Baptist Carpentier
    ged.Zvl. 26-9-1718(240)      (moeders vader)
    ovl.Zvl. 1-10-1718(581)    Catharina Rombouts
                   (vaders nicht ? = 11.512 ?)

    Joanna Maria         Rumoldus Rombouts
    ged.Zl. 15-8-1720(246     (vaders neef ? = 11.236)
    ovl.Zvl. 3-10-1721(586)    Elisabeth Van Miel (vrouw
                   moed' broer = 11.371 a.b.)

    Antonius           Franciscus Carpentier
    ged.Zvl. 8-11-1723(254)    (moeders broer, als boven)
    ovl.             Adriana Gerstmeters(9.264)

    Maria             Johannes Van Hoef
    ged.Zvl. 12-11-1725(260)     (9.264 als boven)
    ovl.             Adriana Fonteyn 
                     (11.236 als boven)
==================================================
(9.171)                (10.124)
Cornelius II DE CNODDER  Zandvl.  Petronella CARPENTIER
ged.Zvl. 20-10-1697(157)  23-3-        2e huw.
ovl.Zvl. 4-8-1775(613)   1727    ovl.Zvl. 6-3-1771(612)
              (781)
      Gerardus Charton (man zus br.gom = 10.30)
      Rumoldus Rombouts (11.236 als boven)
arbeider                 ZIE VERVOLGBLAD
(orig.28-9-1994)11.237 - VERVOLGBLAD

    Joannes Baptist        Joannes Smits (man
    ged.Zvl. 2-9-1728(267)      vaders zus = 11.465)
    ovl.Zvl. 1-2-1740(632)    Maria Janssen (vaders   moeder)

    Petrus            Cornelis Huygens (10.96)
    ged.Zvl. 2-7-11731(275)    Jacoba De Cnodder
    ovl.Zvl. 12-5-1741(633)      (vaders zus = 10.361)
    
    Gertrudis     = 12.644
    ged.Zvl. 2-3-1734(279)    Cornelis Carpentier(zoon
    ovl.Zvl. 14-1-1819      moeders broer = 12.281)
                   Gertrudis Beirens(10.429)

    Maria             Jac.v.d.Stee (10.429 a.b.)
    ged.Zvl. 1-1-1737(284)    Gertrudis Tollenaars
    ovl.Zvl. 2-4-1766(610)      (10.492)

    Catharina           Joh.Franc.Carpentier (zoon
    ged.Zvl. 4-1-1742(291)    moeders broer = 11.111)
    ovl.Zvl. 22-8-1742(633)    Ma.Catharina Charton   (dochter vad' zus = 10.30)

jan.1755 : In deze Volkstelling worden de ouders vermeld onder no.21
    met Gertrudis en Maria.
1769 : In de Lijst Wachtbare Mannen wordt de 72-jarige vader vermeld als wonend binnen het Fort.
1772 : Bij de Omganck binnen de Fortificatie staat de 75-jarige vader
    genoemd met 2 koeien en 1 rund (= melkkoe). 
Voor deze tellingen zie SA Antwqerpen -0 Reeks HN nos. 127 en131/132.
1772 : Obligatie a 200 gld. a 4 percent ontvangen door bovengenemd
echtpaar in faveur van Dingeman Van Rockven en Jacoba De Cnodder(10.361)
    (SA Antwerpen; Nots.Smout, dossier3058; nr. 81) 
    
(orig.28-9-1994)           

              *****
?? 

 


23 October 2005 Blad 2