10_293
                   (9.953)
Christianus              Lucia
CORNELISSEN VAN WOUW Zandvl.       VAN ASCH
geb. 1628         3-4-    geb. 1650/52
ovl.Zvl. 15-2-1695(536)  1672    ov.Zvl. 8-8-1710(568)
              (705)
      Joannes Moins
      Marcellus Aerts (koster)
___________________________________________________________

    Jacobus      = 9.870  Jacob Jacobs (8.34)
    ged.Zvl. 18-1-1673(77)    Joanna Hasenbergh (8.32)
    ovl.Zvl. 13-7-1710(568)

    Johannes           Johannes Marckx
    ged.Zvl. 21-10-1674(82)    Martina Peeters  
    ovl.Zvl. 15-3-1684(519)

    Franciscus          Marcellus Van Orduynen
    ged.Zvl. 6-12-1676(88)      (koster, nom.Franciscus
    ovl.Zvl. 7-2-1692(529)      Verhulst (9.223)
                   Catharina Willems

    Paschasius          Paschasius Dierickxse   
    ged.Zvl. 4-12-1678(94)    Joanna Eggermonts (8.07)
    ovl.Zvl. 1-10-1684((519)

    Pauline            Paulus Hasenbergh (buur in
    ged.Zvl. 18-1-1681(99)      1692 = 8.42)
    ovl. voor 1693 ?       Joanna Smits

    Catharina           Johannes Feyens (9.543)
    ged.Zvl. 14-2-1683(105)    Catharina Jacobs
    ovl.Zvl. 5-4-1690(526)

(orig.16-12-1997)             ZIE VERVOLGBLAD10.293 - VERVOLGBLAD

    Josina            Judocus Vekemans(10.925)
    ged.Zvl. 11-6-1685(111)    Cornelis Pelles (buur in
    ovl. na 1709           1693 = 7.22)
    (Bij de Volkstelling van 
    juni 1709 (*) was zij inwonende meid 
    in gezin Van Welle- Janssens (10.567)

    Henricus           Henricus Verhulst(9.225)
    ged.Zvl. 25-11-1687(l20)   Elisabeth Boey (10.74)
    ovl.Zvl. 29-4-1697(538) 

    Susanna            Petrus Jacobs (8.103 ?)
    ged.Zvl. 29-3-1690(128)    Susanna Hasenbergh(8.205)
    ovl.Zvl. 2-8-1710(568)

In de Volkstelling van november 1693  (*) staat het gezin onder no.27 als ouders met Josina, Hendrik en Susanna. (resp.8, 6 en 3 jaar)

In de Volkstelling van 2 december 1698  (*) staan onder no.117 :
De wed.Christiaan Van Wouw met de dochters Josina en Susanna.
(de kinderen waren dus 13 resp. 8 jaar oud)


                   ZIE VERVOLGBLAD 2


(orig.16-12-1997)
10.293 - VERVOLGBLAD 2
__________________________


=====================================================

Joannes II PEETERS     Zandvl.  Lucia VAN ASCH
geb. ca. 1657       21-12-      2e huw.
ovl.Zvl. 12-1-1707(563)  1698    ovl.Zvl. 8-8-1710(568)
              (745)
      Jacobus Van Maull ?
      Cornelius Janssens (7.22, als boven)
___________________________________________________________


In de Volkstelling van juni 1709 staan onder no.157 :
Lucia Van Asch + een kind Susanna Van Wauw. (19 jaar oud)

(Opvallend is dat beiden , moeder zowel als dochter, in augustus 1710
 - en wel 6 dagen na elkaar - zijn gestorven. Een besmettelijke ziekte ?


    


    (*) voor de tellingen zie SA Antwerpen - Reeks HN 
                   nos.123/125.


              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2