7_61


Joannes I MICHIELSEN         Joanna EMRAETS
geb. ca. 1605 ?            geb. ca. 1618 ?
ovl.Zvl. 29-8-1646(466)        ovl. na 1648

militair (balistarius = granaatwerper)
_______________________________________________________

    Magdalena     = 7.34
    geb. ca. 1625
    ovl. na 1662 ?

    Adrianus      = 8.01
    geb. 1625
    ovl.Zvl. 7-10-1665(489)

    Michael
    geb.
    ovl.Zvl. 24-11-1647(468)

    Joannes III          Joannes Longez(zie 9.1009)
    ged.Zvl. 2-9-1646(9)       Maria Rijstelaer 
    ovl.na 1678(get.10.616)

    Michael      = 8.286
    geb. 1647/1653
    ovl. na 1673

    Adriana
    geb.
    ovl.Zvl. 17-8-1653(473)
===================================================


(orig.24-4-1986)           

    
                   ZIE VERVOLGBLAD
7.61 - VERVOLGBLAD

(7.19)
Joannes III CHARTON    Zandvl.  Joanna EMRAETS
geb. ca. 1720       5-3-      2e huw.
ovl. na 1684             1647 ovl. na 1648
              (664)
      Joannes Longue (militair, balestarius, als boven)
      Isidorus Coppens (zie 8.646)
militair onder Capt.Bervoets
___________________________________________________________

    Antonius           Antonius Gijsel (10.524)
    ged.Zvl. 20-8-1648(11)    Maria Vermeulen (10.1173)
    ovl.Zvl. 6-9-1648(469)

    Petrus I      = 9.07
    geb. ca. 1650
    ovl.Zvl. 10-3-1682(517)

    Anna        
    geb. ca. 1650
    ovl.na 1680

    Joannes II     = 10.30
    geb. ca. 1650
    ovl. ca.1680              ??????

(orig.14-9-1992)

?? 

 


23 oktober 2005 Blad 2