13_357

(12.576)
Adrianus I         Anna Catharina
 VAN DER HEYDEN      Zandvl.   VROOMEN
ged.Zvl.17-8-1765(328)   15-5-   geb.Ekeren 1762
ovl.Zvl.26-9-1802     1786    ovl.|Zvl.4-6-1804
Adrianus Vroom; Zandvl.(broer bruid = 12.919)
    Henricus Verhulst; Berendrecht
      (man zus bruid = 13.309)
    arbeider              vrouw aangekomen 1780)
___________________________________________________________
    Anna Maria Theresia = 13.141
    ged.Zvl.7-2-1787(394)     Adriaan Vroomen (a.b.)
    ovl.Zvl.4-9-1821       Helena Aerts; Ekeren
               (is echtpaar)

    Maria Theresia   = 12.621
    ged.Zvl.26-3-1789(407)    Joh.Franciscus
    ovl.Zvl.27-7-1830        Huybrechts = 11.378)
              Maria Theresia Verbert;
               Ekeren

    Petrus Johannes      = 14.407
    ged.Zvl.28-9-1791(421)    Adrianus Vroom;
    ovl.Utrecht 25-8-1815         Kapellen (als boven)
              An.Isabella Van der 
               Heyden (vaders zus
               = 13.326)

    Anna Dympna          Jacobus Senders (12.766)
    ged.Zvl.7-6-1793(431)     Anna Dympna Straub
    ovl.Zvl.17-12-1794(658)      (13.330)

In de Volks- en Bedrijfstelling van 1794 staat het gezin NIET vermeld. 

              ZIE VERVOLGBLAD


13.357  - VERVOLGBLAD

In de Volkstelling van jan.1796 staat het gezin onder no.58 als ouders met 3 kinderen onder 12 jaar.
    (Joanna            Jacobus Van der Heyden
    (ged.Zvl.19-4-1796(450)     (vaders broer = 12.576)
    (ovl.na 1811(get.13.141)   Joa. Buermans 12.750)
    (
    (Joannes Baptist       Joh.Bapt.Charton(11.108)
    (ged.  idem         ElisaLuyckx(12.633)
    (ovl.na 1835(get.13.320)
    
    Isabella
    geb.Zandvl.02-08-1798     Jac.Bruyninckx (11.941)
    ged.Putte  02-08-1798      (timmerman, 31 jr)
    ovl.Zvl. 07-09-1879        Isabel.Senders (12.766)
                             (21 jr)
In de Volkstelling van mei 1799 wordt het gezin onder no.309
vermeld als ouders met 5 kinderen onder 12 jaar.
Ze woonden toen Fort no.35.


    Maria Elisabeth        Arnoldus Leemans
    ged.Zvl.21-9-1802       Maria Elisabeth Van der
    ovl.Zvl.22-9-1802         Heyden (vaders zus
               = 13.309)

N.B. Een aantekening op die Volkstelling van mei 1799 vermeldt
    dat per 8-9-1804 het hierboven vermelde adres Fort no.35
     bewoond werd door Petrus Vermeulen, 39 jr, 'marchand' 
            met zijn 35-jarige vrouw N.N. (= 13.550) 
     Dit betekent dus dat de kinderen VAN DER HEYDEN na het        overlijden van hun ouders naar een andere woning zijn ver          trokken. Toen hun moeder in 1804 stierf waren hun leeftijden        tussen 17 en 6 jaar.

      *****
Voor de hierboven genoemdeVolkstellingen zie SA Antwerpen -
      Reeks HN nos.128/130.
      *****

?? 

 


23-10-2005 blad 1


23 oktober 2005 Blad 2