13_322
              (11.688)
                   Maria Catharina
                    VAN DE WIJNGAERT
              ged.Zvl.2-5-1790(412)
              ovl. na 1860(get.14.566)
_______________________________________________________
    Antonia (illeg.)       Joh.Kwik             
              (13.318/13.104)
    ged.Zvl.22-2-1814       Antonia Van De Wijn  - ovl.Zvl. 22-3-1814 gaert  (moeders
                    zus = 8.830)
=====================================================
(13,226)               (11.688)
Cornelius IV             Maria Catharina
 CARPENTIER        Zandvl.   VAN DE WIJNGAERT
ged.Zvl.10-11-1790(416)   4-2-      als boven
ovl.Zvl. 15-7-1840     1817    ovl. na 1860(get.14.566
(Staat in de Recruterings-
lijst 1831 als arbeider.       herbergierster
1m70, geh.met kinderen)
    Benedictus Carpentier (vader br.gom)
    Henricus Adriaense, 55 jr, gebuur (= 12.701)
____________________________________________________________
    Josephus           Benedictus Carpentier
    ged.Zvl.7-9-1817        (als boven)
    ovl. Zvl. 15-7-1839        Antonia v.d. Wyngaert
    (Staat in de Recruterings-  (moeders zus, als bov.)
    lijst 1838 als dienst-
    plichtig.)

    Jacobus            Jacobus v.d. Wyngaert
    ged.Zvl.29-1-1820       (moeders broer=8.867)
    ovl.Zvl. 3-1-1866       An.Cornelia Carpentier
        ongehuwd          (vaders zus = 13.368)  

(orig. 04-07-1998)
              ZIE VERVOLGBLAD
13.322 - VERVOLGBLAD


    Joanna Catharina VIII     = 14.566 Jacobus Carpentier
    ged.Zvl. 17-1-1823        vaders broer=13.258)
    ovl.Zvl. 11-5-1877 .     .Jo.Catharina Van de
                     Wijngaert (moed'zus)

    Henricus           Henricus Claessen 
    ged.Zvl. 12-4-1825        (13.261)
    ovl. na 1847         Helena Stuer (vrouw
    (Staat in de Recruteringslijst   moeders broer 8.867)
    1847 als arbeider,1m52)

    Johannes Franciscus        Johannes Franciscus 
    ged.Zvl.8-9-1828         Van Aerde
    ovl.Zvl. 30-4-1872      Anna Cornelia Heylaert


      *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1